Зак Кинг: създателят на вълшебства – 4 част

Зак Кинг: създателят на вълшебства – 4 част

Чудесно е да сме креативни, но заедно с това трябва да сме и прагматични. Да се научим да извличаме максимална полза от многообразната информация и опит, които имаме, да комбинираме достигащото до нас знание в причудливи форми и така да намираме нестандартни решения. А когато ги открием мълниеносно да се възползваме от тях.
Верността на това непрекъснато ни доказва и Зак. През 2010 г. той е на първо място в конкурса за реклама на “Хюлет-Пакард”. Три години по-късно отново неговата креативност му осигурява първото място на YouTube NextUp Creators. Печели го  с този страхотен клип, в който нещата се объркват и то точно по време на презентацията…