Във всяко нещо има повече, отколкото се вижда

Във всяко нещо има повече, отколкото се вижда

В едни далечни времена (около 150 г. пр.Хр.) великия римски комедиограф – Теренций, ще напише следното: когато двама вършат едно и също, то не е едно и също. Това, че някои преди нас е създал продукт, който хората познават и използват, съвсем не означава, че той не може повече да бъде променян. Истината е, че във всяко нещо има много повече, отколкото се вижда на пръв поглед. И затова винаги може да се измисли нещо свежо, с което да предложим необичайно решение на проблем и да привлечем вниманието на хората.
Вероятно сте зървали брадва, а някои от вас може и да я е хващал в ръка и дори да е поработвал с нея. Е, нима може да се измисли нещо ново за този толкова добре познат и полезен инструмент в бита ни? Немалко хора ще отговорят отрицателно – какво ще му измисляш тук: парче желязо и дръжка. Хващаш и сечеш или набиваш.

Но една креативна личност от Финландия не е на това мнение. Точно обратното – Хейки Карна е убеден, че познатата ни брадва е недовършен предмет. И затова запретва ръкави и се заема да създаде брадвата-мечта.
Така се появила неговата “Vipukirves Leveraxe” – принципно нов тип брадва. С нея да се секат дърва си е истинско удоволствие. Не се изискват онези усилия, които са нужни при работа с традиционна брадва. Leveraxe е безопасна за работа – не отскача, а преобразува кинетичната енергия във въртеливо движение. А ако използваме автомобилна гума за сечене на дърва, както ни съветва Хейки, то с неговата брадва няма да се уморяваме, ще икономисваме време и няма да има опасно хвърчащи и разпиляни трески от сеченето.

Навън е пролет, после идва лятото. А това означава, че есента, а и зимата не са толкова далече, колкото може би сега ни изглеждат. И няма да е зле да намерим време и да помислим за дните, когато навън ще е заснежено и заледено. А това означава, че като нищо можем да се подхлъзнем, дори да получим травма.
Има проблем, а това означава, че в нечия глава вече започват да се раждат идеи. И, ако те са необичайни, то най-вероятно ще свършат работа.
Бертил Сесвард живее в Швеция, а в тази северна страна зимите не се майтапят. Доста често улиците се заледяват и започват неприятните произшествия. И човека започнал да мисли, как хората биха могли да се задържат на внезапно изскочили ледени пързалки. Вярно, има всевъзможни решения – от ленти до шипове. Но Бертил се нуждаел от изящно решение.

И се появиха неговите обувки Gripforce със скрити шипове – активираме ги, когато времето го изисква. Когато няма лед и сняг, шиповете не се забелязват, не пречат на ходенето. Но щом зимата си покаже характера, просто включваме устройството срещу лед. Подметките омекват, а под тежестта ни шиповете докосват повърхността и предотвратяват опасни политания.