Децата – малки очарователни хищници: 2 част

Децата – малки очарователни хищници: 2 част

 

 

За ценностите и децата ни
Климатът в семейството е един от факторите, който в най-голяма степен определя, как ще се държи детето извън дома. Ако в него цари уважение, топлота и взаиморазбиране, то вероятността от агресивно поведение към другите е далеч по-малка, отколкото, ако е обратното.
Учени от няколко университета, разположени в Лондон, Берн и Виена анализирали данни за 416 семейства с деца на възраст между 6 и 11 години.

Интересували ги ценностите, които родителите се опитвали да формират у децата си. И така стигнали до извода, че при онези родители, които  искали децата им да израстнат като грижливи и добри хора, точно такива те се и оказвали. Учените предполагат, че родителите, за които са важни социални ценности, повече се грижат за потребностите на децата си.

Те установяват по-тесни връзки с тях и благодарение на това децата израстват като добри и отговорни хора.

За ползата да имаш строга майка
Но и в среда наситена с топлота и обич, е необходима мяра. Ако детето се държи лошо трябва да му се обясни и покаже, че не трябва да прави това. То трябва да е наясно, че ще има санкции – няма да гледа любимото си телевизионно предаване например.

Става ли дума за ред и дисциплина, в семейството е необходимо да има строгост и последователност. Ако недопустимото поведение на детето не се пресича незабавно и му се позволява да го повтаря и в бъдеще, то това определено ще му вреди утре в живота му.
Повечето деца считат строгите майки за свои врагове – струва им се, че те правят живота им приличащ на ад. Но когато порастнат, те благодарят на майките си точно за това тяхно отношение.


Университетът на Есекс във Великобритания е център за изучаване на хуманитарни науки, социология, политика, икономика. Един негов професор – Ерика Раскон, проведе любопитно изследване сред 15000 деца на възраст 13-14 години в периода от 2004 до 2010 година. И така стигна до извода: точно децата на строгите майки стават утре успешно реализиращи се хора!


Разбира се, строго възпитание в никакъв случай не означава насилие, побой на детето. Ако това се случва за възпитателни цели, то резултатите са точно обратните – негативно влияние върху поведението и темперамента на детето в процеса на неговото израстване. Физическото насилие може да развие в душата му тревога, депресия, детето да не е в състояние да контролира постъпките си.


Истината е, че в основата на психологическите проблеми на възрастните хора лежат поведенчески тенденции, които за първи път са се изявили  в ранното им детство. Британски учени са сравнили параметри на поведението на хиляди деца на тригодишна възраст, измерени през 1975-1976 година с личностните характеристики на същите тези хора, когато са достигнали 26 години. И са формирали няколко групи: “уравновесени”, “с недостатъчно равнище на контрол”, “уверени”, “затворени” и “сдържани”.

Оказало се, че уверените деца са станали възрастни с високо равнище на екстраверсия – те са били общителни, с много приятели, обичали са да се забавляват. Но при затворените деца този показател бил много нисък.
Ето защо в интерес на бъдещето на детето е родителите и учителите внимателно да се намесват и да му помагат да израства като здрав – психически и физически, човек.

Те не се раждат добри или лоши
Йохан Волфганг фон Гьоте (1749 -1832 г.) е немски писател, поет, драматург, хуманист, учен, философ, политик. Човек, който е оказал огромно влияние върху музиката, драматургията и поезията в Европа. Той е казал следното:
– Който се отнася към хората според това, което са, ги прави по-лоши. Който се отнася към тях според това, което могат да бъдат, ги прави по-добри.


Трябва да помним: децата не се раждат добри или лоши. Дали ще станат почтени и отговорни или агресивни и безотговорни зависи от нас, възрастните. А във все по-трудно предсказуемото и неопределено бъдеще, ролята на мама и татко за реализацията на детето утре в живота му, рязко нараства.

От тях в огромна степен зависи дали детето им ще е подготвено за решаване на проблеми, възникнали от непредвидени жизнени ситуации. Дали ще изгради в себе си увереност, че е в състояние да преодолява неизбежните неблагоприятни обстоятелства в живота му. Ще се научи ли да мисли критично и ще бъде ли ентусиаст в нещата, с които иска да се занимава. Дали ще е комуникативно, ще умее ли да излага мислите си, да води диалог, да работи в екип. Дали ще е в състояние да генерира идеи, да намира различни решения на едни и същи проблеми.


И да не се опитва да прилича на другите, а да познава себе си, своите възможности. Да е психически и физически устойчиво и спокойно да приема случващите се неуспехи. Да умее да различава доброто от лошото. Да е човечно и добро, съпричастно към това, което вълнува другите хора около него.
Ако съумеят да поставят основите на тези качества у детето си, то родителите могат да не се вълнуват за неговата бъдеща социална и професионална реализация.
Защото вън от всякакво съмнение е, че тя ще бъде повече от успешна.