Енергия за креативност

Енергия за креативност

Креативността е изкуство да комбинираме, да съединяваме знанията, с които разполагаме с постъпваща нова информация. Ето защо добрата памет е от ключово значение за раждането на нови и нестандартни хрумвания.
Сънят въздейства на паметта ни, като регулира активността на хипокампа. А той има много важна роля в процеса на закрепване на нови знания в главата ни. Припомням: хипокампа е названието на онзи дял от главния мозък, който отговаря за обработката и складирането на постъпващата информация в паметта, за формиране на спомените. Превежда се като морски кон –  образ, широко използван и в хералдиката (науката за гербовете). На шлема на Александър Македонски например е изобразяван морски кон.
Различни експерименти са показали, че при хора, които не са спали, хипокампа проявява много по-ниска активност, като влошава способността на човека да усвоява нови знания. И затова няма по-добро нещо от пълноценния нощен сън, ако сме си поставили за задача да намерим свежо хрумване.