Животът е в здравето, не в съществуването

Животът е в здравето, не в съществуването

https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=320x10000:format=jpg/path/s02937cd0c66c338e/image/ia63debfed1862062/version/1383821118/image.jpg

   Каквато и цел да си поставяме за достигане, най-важната предпоставка за нейната реализация е да бъдам здрави. Много точно това впрочем е изразил още мъдрия Аристотел – животът е в здравето, не в съществуването.
Най-добрата среда за здравия дух е в здравото тяло. Нима не е жалко, че способни и добри хора си отиват в разцвета на творческите си сили? Средната продължителност за мъжете у нас е около 70 години с тенденция не само да се задържи там някъде, но дори и да намалява в следващите десетилетия. И главната причина за това хората да си заминават от този прекрасен луд свят в средата на жизненото си поприще е една единствена: нездравословния им начин на живот.
А за да си здрав в наше време означава преди всичко да си информиран. Само тогава можеш да избереш и следваш практики, които ще ти доставят удоволствие и ще  укрепват организма ти.