Журналистиката – все по-пристрастна, все по-лъжлива

Журналистиката – все по-пристрастна, все по-лъжлива

http://lamcdn.net/lookatme.ru/post_image-image/vOhSUeZsBBRa2gh0DhXplw-small.jpg

Днес в света има немалко “фабрики за мисли”, чието предназначение е да дефинират проблеми и да търсят нестандартни решения за тях. А първата think tanks, която се появява през далечната 1948 г., е RAND (абревиатура от Research and Development – изследвания и развитие) Corporation. Основана е от военновъздушните сили на САЩ и в началото работи за създаване на самолети, ракети, спътници… Но постепенно обсега на нейните интереси се разширява – така изследователи от RAND имат съществен принос за създаването на съвременния интернет, както и за неговото развитие и управление. Значителна част от нейните проучвания са засекретени, защото се отнасят до сигурността на САЩ.
Днес тази частна, неправителствена организация, се занимава с различни изследвания, представляващи интерес за нейни клиенти. А сред тях са крупни компании, университети, ООН, Еврокомисията, Световната банка, правителства на различни държави и пр. Има свои поделения и представителства освен в САЩ и в Нидерландия, Великобритания, Германия, Катар, Русия и др. За своите разработки разполага с достатъчно пари – годишния и бюджет е над 250 милиона долара. Това и позволява да привлича и най-авторитетни хора от света на науката – сред сътрудниците и има над 30 нобелови лауерати.
А наскоро RAND представи резултати от свое проучване, посветено на един много интересен проблем: “разпада на истината”. Посредством програмата RAND-Lex, нейни сътрудници са сканирали милиони редове от текстове в печатни, електронни и онлайн медии за 28-годишен период (от 1989 до 2017 г.). Обект на анализа им са 15 американски печатни, електронни и онлайн медии, сред които са The New York Times, Washington Post, CBS, NBC, ABC, CNN, Fox, Politico, The Blaze, Buzzfeed, The Daily Caller, The Huffington Post и др. И така са стигнали до извода, че в САЩ истината се “разпада” – американската журналистика става все по-субективна и пристрастна. В нейното съдържание вместо факти доминират мнения, ориентирани да привличат емоциите на потребителите.

http://1.bp.blogspot.com/-FNazdF6OYRs/Uw49PYFmcVI/AAAAAAAAARU/p47ft0wTblw/s1600/sherine.jpeg

Авторите на доклада – Дженифър Кавана, политолог и асоцииран директор на програмата „Стратегия, доктрина и ресурси“ в RAND Arroyo Center и Майкъл Рич, президент и главен изпълнителен директор на корпорацията RAND, посочват и причините, за да се стигне до “разпада на истината”. За тях това са четири взаимосвързани тенденции: увеличаващото се разминаване в излагането на факти, размиването на границата между факт и неговото субективно описание, доминиране на личното мнение и впечатление над факта, загубата на доверие към по-рано смятани за надеждни източници на информация.
Разпадът на истината – игнорирането на ролята на фактите и анализите в обществения живот, за който все по-осезаем е приноса на съвремената журналистика, не е безобидна дейност. Точно обратното – този процес заплашва устоите на самата демокрация. Последиците от това са ерозия на обществото, разочарование, отчуждение, криза на доверие към политически и граждански институции, растяща несигурност за бъдещето. Без съгласие за обективни факти, без общо разбиране и уважение към данни и техни анализи, е невъзможно да се провеждат смислени дебати. А точно те са в основата на демокрацията.
Впрочем друго проучване, осъществено в началото на тази година в 36 държави от Северна и Южна Америка, Азия, Европа, Близкия изток и Африка сред 20301 пълнолетни хора, потвърждава извода, до който стигат експертите на RAND. Разочарованието от журналистиката и журналистите стремително нараства навсякъде по света. От анкетираните 63 на сто са на мнение, че вече няма обективни източници на новини, на които те могат да се доверят. Любопитното е, че има високо недоверие и към съдържанието, което предлага интернет – за 66 на сто от хората то ги разделя, вместо да ги обединява. Над 50 на сто са съгласни, че политическите и социалните въпроси по света, са се влошили през тази година. При това изследваните не са случайни хора – от тях 11238 души са определени като “информирани елити”, а 5963 – като висши мениджъри.

https://qanon.news/images/82c118d05206f96dfa2a1312e9222e92cc13b44f1417b80611e051dee92c73d0.png

Ние не можем без информация – тя ни е необходима за да се ориентираме и вземаме правилни и полезни за нас решения. Но това ще се случи само, когато тя е обективна, точна, вярна. И такава се среща в публичното пространство, но за да я откриваме ни е нужно критично мислене. То ще ни помага да разграничаваме факти от мнения, от измислици, от откровени лъжи. От информационния боклук, който преобладава в традиционни и онлайн медии – по света и у нас.
И още нещо – само ще спечелим, ако винаги използваме различни медии, за да узнаем това, което ни интересува. Всички те нееднакво поднасят информацията за едно и също нещо. Затова, колкото повече вестници, телевизионни канали, сайтове следим, толкова е по-малка вероятността, че ще бъдем дезинформирани. Няма да бъдем излъгани, а ще вникнем в същността на това, което е привлякло вниманието ни.
И тогава можем да бъдем сигурни, че ние управляваме съдбата си, а не някой друг.