Защо е полезно да забравяме: 2 част

Защо е полезно да забравяме: 2 част

 

През 1997 година Брюстер Кейл основава в Сан Франциско нетърговската организация Internet Archive. Задачата, която си поставя неуморимия джентълмен, е да създаде общодостъпен цифров архив на всичко, появило се в интернет. Включително книги, музикални записи и кинофилми, които са създадени от човечеството. Internet Archive има юридически статус на библиотека.
И днес единственото място, на което се пази абсолютно всичко, което се е появило някога в интернет, най-вероятно е в Internet Archive. Сградата в Сан Франциско, в която той се намира, до преди осем години е принадлежала на религиозна организация. Впрочем и в това има нещо символично – религията на новите поколения са цифровите технологии.


Вътре в сградата са разположени огромни сървъри. Те са побрали 30 петабайта информация. Това е равнозначно на 300 милиарда уеб-сайта, на 12 милиарда книги, на четири милиона бази аудиозаписи, 3,3 милиона видеоклипа, 1,5 милиона фотографии и 170000 програми с програмно осигуряване (за повече информация виж тук). За по-сигурно архивът на интернет е размножил всяка отделна база данни и версиите са изпратени на различни места – в Амстердам, Канада, Египет…
Замисълът на създателите на този уникален ресурс, е той да стане памет на интернет. И така в него да се съхранят максимално възможното количество версии на всички уеб-сайтове, появили се в света.


– Милиони хора са загубили маса време и са положили усилия, за да споделят с другите това, което ние знаем във вид на интернет – казва Брюстер. – Ние искаме да създадем библиотека за тази нова платформа за публикации.
Вече две десетилетия той ръководи архива на интернет. А своята мисия вижда в това, да осигури универсален достъп до всички знания.


Своеобразно “сърце” на виртуалната библиотека е Wayback Machine. С нейна помощ може да реализираме желаното си цифрово пътешествие в мрежата. Wayback Machine е система за търсене, която позволява да се връщаме в миналото на интернет и да откриваме сайтове, които отдавна вече не съществуват. Всъщност тя търси не в интернет, а в Архива на интернет. Wayback Machine е много полезна за различни изследователи, за журналисти. Всеки ден системата запазва копия на над 300 милиона уеб-сайта.


Системата, на която се основава тази уникална библиотека, претърсва интернет и на всеки два месеца архивира последната версия на всеки от над 300-те милиарда сайта. Но най-популярните страници (а те се определят от разработения от Брюстер интернет-рейтинг Alexa), се архивират по няколко пъти на ден. Затова, ако поискаме може да намерим страници, които отдавна вече са престанали да се поддържат, но ги е имало в мрежата.


Internet Archive събира и съхранява стари версии на различни сайтове. Но пази и видео, звукозаписи, програмно осигуряване, изображения. В тази нестандартна библиотека може да намерим записи на уникални живи концерти на различни групи, радиоспектакли, фотографии на Мерилин Монро, компютърни игри… Всичко това се архивира и безплатно се предоставя на всеки, който желае.
– Ние не знаем, какво може да се окаже важно, когато хората от бъдещето ще оценяват нашето настояще – казва Брюстер. – За някои любителски видеозапис или фотография може да разкаже толкова, колкото и цял роман. Ние искаме да знаем всичко – абсолютно всичко.

Архивът показва цялата Световна мрежа – нефилтрирана, неразпокъсана. Тя отразява интернет такъв, какъвто е. И никак не е случайно, че архива на интернет е сред най-посещаваните web сайтове в света.
Излиза, че не е толкова страшно да забравяме някои неща. Много по-важното е да знаем къде да ги търсим, когато ни потрябват. Затова е добре да помним за съществуването на Архива на интернет – един най-амбициозните проекти на нашата епоха. Невероятната колекция от знания, която вече са създали Брюстер и сътрудниците му, винаги е на наше разположение и по всяко време на денонощието. Независимо, в кое кътче на планетата се намираме, достатъчно ни е да напишем: archive.org.
И ще се окажем в една невероятна колекция на информация и знания. В библиотеката, която съхранява ценности на нашата цивилизация в най-новата епоха – тази на интернет.