Защо му носят кафе в кревата

Защо му носят кафе в кревата

 

 

 

Вилхелм Рьонтген (1845 – 1923) е германски физик, който през 1901 година получава Нобелова награда за физика заради своето откритие – рентгеновото електромагнитно излъчване. Той създава и рентгеновия апарат, а лъчението нарича
Х-лъчи, защото не е познавал същността им.
Веднъж Рьонтген получил куриозно писмо. Непознат го молел да му изпрати няколко рентгенови лъчи и да му обясни, как може да ги ползва. Той пишел, че в гръдната му клетка бил заседнал куршум от револвер, но нямал никакво свободно време лично да дойде на преглед.
Рьонтген му отговорил така:
– За съжаление, сега нямам Х-лъчи. А и да ви ги пратя е доста сложно. Нека да постъпим простичко – изпратете ми вашата гръдна клетка.
*******
Таня всяка сутрин донасяше на мъжа си кафе в леглото, защото ако тя не успееше, утрото започваше с ракия.
*******
Секретарката влиза в кабинета на началника и му казва:
– От утре искам заплата от 5000 лева и 4 почивни дни всяка седмица!
Началникът я изглежда, а после ехидно казва:
– И кой ти каза това, глупачка такава?
– Гинекологът и адвоката!