За глупака и експерта

За глупака и експерта

 

 

Великият френски писател и голям майстор на късия разказ Ги дьо Мопасан известно време работел като чиновник в министерство. По-късно в архивите на същото министерство намерили негова характеристика. А в нея било написано: “Старателен чиновник, но много лошо пише.”
*******
Всеки глупак може да предсказва. Но само истинския експерт може да обясни, какво е попречило на предсказанието да се сбъдне.
*******
– Тате, утре в училище ще има съкратено родителско събрание.
– Какво означава “съкратено”?
– Ами ти, аз и директора.