За половин милион

За половин милион

На светско събитие много богата дама се похвалила на Бърнард Шоу:
– А знаете ли, че само моето музикално образование струва на родителите ми половин милион!
– Просто е удивително, колко малко получава човек днес срещу парите си! – отвърнал усмихнат Бърнард.

*******
Правим копия на всякакви документи. Оригинали не са ни нужни.
*******
В залата на съда:
– Как не ви е срам! Тук има шест свидетели, които са видяли, че вие сте откраднали портфейла на този господин!
– Е и какво? Аз пък мога да ви доведа още сто, които това не са видяли!