Играеш, за да знаеш

Играеш, за да знаеш

 

Живеем в епоха на свръх високи скорости и динамични промени и затова трябва да готвим децата си за едно непредсказуемо бъдеще. Сред най-важните качества, които ще им помагат да се реализират утре в живота, е това да имат нестандартно мислене. Тогава те ще са в състояние да правят разнообразни комбинации. А хората, които са способни да намират много и различни от традиционните решения и подходи, ще бъдат най-търсени на трудовия пазар.

Но тези качества не падат от небето, те следва да се развиват у детето от най-ранната му възраст. За да се научи то да търси и намира непознати решения, то трябва всеки ден да има възможността да прави само своите малки открития. И безценен помощник в този процес на кристализиране и развитие на неговия креативен потенциал, са различни конструктори.


Компанията Sony Global Education предложи на пазара един необичаен продукт – своя конструктор KOOV. В основата му неговите създатели са заложили няколко принципа: играй, кодирай, създавай. Блоковете, които включва този много интересен конструктор, са роботизирани и кодирани. Към тях има и микроконтрольор. KOOV помага на децата над 8 години да овладяват познания по естествени науки, технологии, инженерия, математика, докато си играят.
Но най-вече – да развиват креативния потенциал, който всеки от нас носи в себе си.