Какво ще работим утре: част 1

Какво ще работим утре: част 1

 

 

 

Бъдещето не пада от небето – то се създава днес. И ако проявяваме нестихващ интерес към промените в света, в който имаме щастието да живеем живота си, то е далеч по-вероятно да се окажем подготвени за тях.
Защото те са неизбежни: в пълен ход е четвъртата индустриална революция. А с нея си вървят такива едни неща, като изкуствен интелект, роботи, 3D принтиране, безпилотни системи, квантови компютри, геномно инженерство…

Robot

Това означава, че много от професиите, които днес познаваме и в които бихме искали да се реализираме, скоро ще бъдат изпратени в пенсия. А на тяхно място ще се появат нови, непознати, които ще изискват от нас други умения и навици. И ако искаме да оцелеем, ще трябва отсега да се подготвяме за тях.
Днес в света много изследователи и институти въз основа на анализ на големи бази данни и установени устойчиви тенденции, се опитват да открият професиите, които скоро ще се появат.

Data Detective

Ако проявяваме интерес към техните прогнози имаме шанс да се подготвим отрано за неизбежните промени на пазара на труда и така да си намерим нова професия. Защото от тази, която упражняваме сега, най-вероятно утре няма да има повече потребност…
Ето някои предвиждания за необичайни сега професии, които ще сменят повечето от познатите ни традиционни дейности.

Cyber City Analyst

Детектив за работа с данни
Данни-детективът ще анализира факти от устройствата на интернет на нещата и други умни системи, свързани с интернет. Въз основа на това той ще е в състояние да консултира компании как да подобряват своята работа. Тези детективи ще събират и осмислят данни от максимален брой източници. Като от домашни терморегулатори или гласови асистенти например. Някои от тези подходи и сега се прилагат от водещи компании за да оптимизират работата си с потребители, но в бъдеще това ще е дело на специално подготвени професионалисти.

Artificial Intelligence Business Development Manager

Персонален брокер на данни
Не е далеч деня, когато ще можем да печелим сами, като продаваме на различни организации свойте лични данни. Специалистите в тази област (данни-брокери) ще ни консултират как най-изгодно да продаваме информацията за себе си. И, естествено, ще получават заплащане на труда си.

Градски кибераналитик
Тези хора ще следят събирането и обработката на информация за градовете. Така, както ще има умни домове, ще се появат и умните градове. Милиони умни датчици ще осигуряват нормалната дейност на всички градски служби – от електроснабдяването до канализацията, ще събират информация за гражданите, ще следят за порядъка в града. Градските аналитици ще осигуряват работата на всевъзможните датчици и сензори – ако някои от тях престане да работи, те ще открият проблема и ще го отстранят.

Тим-мениджър по работа на човека с машината
Пазарът в бъдеще в много голяма степен ще зависи от това, доколко хората и машините ще се научат да работят съвместно. Тим-мениджърът ще определя, кои са силните страни на робота и кои на човека. А след това ще организира и насочва тяхната съвместна работа.

Мениджър по развитие бизнеса на изкуствен интелект
И днес вече изкуствения интелект намира все по-широко приложение, а утре той ще е във всяка област на обществения живот. Но алгоритмите – поне в началото, няма да могат сами да се продават. Това ще доведе до появата на експерти по развитие на бизнеса, които ще запознават различни клиенти с възможностите на алгоритми, създавани от специализирани компании.

ИТ-координатор
Професионалистът в това направление ще следи, неговите клиенти да постигат своите намерения в областта на цифровизацията. Крайната цел е максимална автоматизация на платформите, последвана от автоматизация на автоматизацията. Затова ИТ-координаторите ще ангажират изтъкнати разработчици, ще организират
хакатони (състезания за създаване на софтуерни проекти, свързани с технологиите), ще разкриват преимуществата на новите технологии пред екипа на своя клиент.