Какво ще работим утре: част 2

Какво ще работим утре: част 2

 

 

 

Майстор на периферни изчисления
Този специалист ще отговаря за прехода на компания с остаряла инфраструктура на усъвършенстван децентрализиран модел с използване на периферни изчисления. Предполага се, че точно периферните технологии ще позволят на компаниите своевременно (без забавяне) да обработват информация, не чакайки отговор от крупни дейта-центрове.

Аналитик на квантово машинно обучение
Този експерт ще обединява квантовите изчисления с възможностите на машинното обучение и така ще създава бързи и оптимални решения за бизнеса.

Генерален директор по доверие
Свързването на предприятията в мрежата и достъпността на данните ще повиши чувствително осведомеността на инвеститорите за всички техни дела. Ето защо от тях ще се очаква да действат максимално прозрачно. Директорът по доверие ще разсейва появили се облаци на съмнения около компанията. Той трябва да внушава на инвеститорите увереността, че нейните сътрудници са на правилен път и много съвестно изразходват парите.

Експерт по генетично разнообразие
Работният колектив в бъдеще няма да се определя само от демографски, етнически, образователен, полов признак… Все по-голямо значение ще имат генетичните свръхспособности. Експертите ще отговарят за това в екипите на техните клиенти да има приблизително еднакво количество на хора, както с традиционна ДНК, така и с генетично усъвършенствана.

Директор на генетичен портфейл
Биотехнологичните компании на бъдещето ще откликват на търсения на пациенти, съобразени с развитието на ДНК-анализи и CRISPR-редактиране (CRISPR е съкращение от clustered, regularly interspaced, short palindromic repeat – групирани, равномерно разпределени, кратки палиндромни повторения). Става дума за геномно инженерство. Директорът по генетичния портфейл ще е една от най-висшите длъжности в компанията, който ще се занимава със създаване на стратегии за извеждане на пазара на иновативни лекарства.

Експерт по етично осигуряване
Все повече компании ще вземат решения, като се съобразяват не само с печалбите си, но отчитат и етични съображения. Обществото ще става все по-чувствително към това, дали бизнеса е социално и екологично отговорен. Експертите по етично осигуряване ще наблюдават доколко действията на компанията отговарят на ценностите на акционерите, но и на обществените очаквания.
Ако инвеститорите поставят като приоритет реалните работници, а не роботите например, то експерта по етично осигуряване трябва да провери как се спазва това условие в процеса на производството.

Консултант по фитнес-мотивация
Един от проблемите, който вълнува над два милиарда и сто милиона души на планетата, са излишните им килограми. При това е важна тенденцията: след около десетилетие над половината от човечеството ще се окаже в групата на хората с наднормено тегло! За да се решава този проблем са създадени и продължават да се появяват и нови фитнес тракери – браслети, гривни и др., които следят за здравето на човека. Но те не стават за неговото мотивиране, за подкрепата и насочването му към това, какви упражнения да прави. В бъдеще тези процеси ще бъдат контролирани от консултанти, които ще са специално подготвени за фитнес-мотивация. Те ще познават и ще следят за здравето на всеки свой клиент. Ще го вдъхновяват и подкрепят към спортни постижения.

Медицински техник за работа с изкуствен интелект
Изкуственият интелект ще доведе до дълбоки изменения и в медицината. Нейните услуги ще станат много по-достъпни за хората, отколкото сега. Но това не означава, че пациентите ще ходят повече при лекарите. Точно обратното: вместо тях в дома им ще идват специалисти, които ще поставят диагноза с помощта на програми на основата на машинното обучение. Те ще са в състояние да правят и хирургически операции с роботозирани системи. За това занапред няма да е необходимо медицинско висше образование.