Как да получите мечтана работа

Как да получите мечтана работа

https://travel-dom.ru/wp-content/uploads/2021/01/2013-ford-mustang-media-drive-48.jpg

За работа в компания кандидатстват 200 души. На кандидатите се предлага да намерят решение на нестандартна ситуация: вие сте в двуместен автомобил и шофирате в бурна нощ. Минавате покрай спирка и виждате трима души да чакат автобуса. Това са възрастна жена, която едва се държи на краката си, стар приятел, който някога е спасил живота ви и жена – вашата мечта.
Въпросът към кандидатите е, кой от тях ще вземете като спътник:

-възрастната дама, на която и е зле и така имате възможност да и помогнете да оцелее;

-стария приятел, който веднъж е спасил живота ви и сега ще трябва да му се отблагодарите;

-или може би чаровната дама, която ще се окаже избора на живота ви?
Само един от двестате кандидата получил желаната работа. Защото само той предложил следното решение:

-Ще дам ключовете на автомобила на моя стар приятел и ще го помоля да отведе старата дама в болница. А самият аз ще остана да чакам автобуса с жената на моите сънища.