Как да прогониш бандита

Как да прогониш бандита

 

 

Въоръжен бандит нахлу в кафене в Нова Зеландия с явното намерение да го ограби. Собственикът му, роден в Египет, просто не му обърна внимание и невъзмутимо продължи да изпълнява поръчката на клиент. Е, в такава ситуация не ти остава нищо друго, освен да си тръгнеш…