Когато роботите въстанат…

Когато роботите въстанат…

 

 

 

Историята на човешкото развитие ни убеждава, че технологиите са били създавани най-вече за военни цели, а едва след това са били насочвани и за удовлетворяване на потребности на гражданите. Това касае и нашето време – епоха на цифровизация, автоматизация, изкуствен интелект. Или както още я наричат – четвърта индустриална революция.


Една от нейните характеристики е стремителното развитие на роботите. И както си се полага те първо се създават за военни нужди.
Ето това са продукти на компанията BostonDynamic – четирикраките роботи Spot.

През последните години те претърпяха значително развитие. Това заинтригува мислещи глави и те си създадоха един кошмарен сценарий: нашия свят, завладян от въстанали роботи SpotMini.

В резултат планетата ни се е превърнала в безжизнена пустиня – единственото население в нея са роботите на BostonDynamic.
Една фантастична представа за апокалипсис, която като нищо може да стане и реалност…