Кои професии ще са търсени в идващото десетилетие: част 1

Кои професии ще са търсени в идващото десетилетие: част 1

 

 

Живеем в трудни времена. Но още по-стряскащо е, че не ни е известно накъде точно се е запътил този свят. Всевъзможни експерти ни чертаят от безоблачни до бурни години, които ни предстоят. От появата на невероятни продукти и услуги до невъзможността немалка част от нас да нямат достъп до тях. И главната причина за всичко това ще е автоматизацията – на нашите работни места ще се настанят роботите. А като останем без работа, то и портфейлите ни ще бъдат празни.


По въпроса, кога точно ще се случи всичко това, няма единодушни отговори. Прогнозите са от 5 до 15 години. Съгласие съществува само в разбирането, че предстоят дълбоки, драматични и необратими промени и в света на професиите.
Журналисти от авторитетният Business Insider се запитаха, кои ще са най-перспективните професии в следващото десетилетие. Те решиха да проверят, кои работни места най-добре ще се заплащат и кои отрасли в икономиката ще отбележат развитие в следващите 10 години.


За да открият отговора на тези въпроси, те ползваха прогнози на Бюрото за трудова статистика на САЩ и по-конкретно за най-платените работни места в тази страна – тези, при които годишния доход превишава средната за САЩ цифра от 37000 долара.
Вярно, реалността в тази високо развита страна определено се разминава със ситуацията в нашата малка България. Но пък в епохата на глобализацията това, което някъде се случва и е перспективно, по-рано или по-късно достига неизбежно и до нашите географски ширини. Държавата ни ще оцелее само, ако своевременно се адаптира към водещите тенденции.

Но същото се отнася и за нас самите – ние имаме шансове да се радваме на живота си само, като преосмисляме личностната си стратегия съобразно задаващите се нови предизвикателства.
И така, кои професии в обозримото бъдеще се очертават като най-перспективни в САЩ?

21. Фермери, работещи в селското стопанство
Нови работни места към 2026 година – 68700
Среден годишен доход за 2016 г.: 66360 долара
Изискване: завършено средно образование

20. Аналитици в областта на изчислителната техника
Това са хора, които ще се занимават с обработка на данни за подобряване на компютърните системи.
Нови работни места към 2026 година – 53000
Среден годишен доход за 2016 г.: 87220 долара
Образование: степен бакалавър

19. Търговски представители на едро и на производители (с изключение на научни и технически продукти)
Тяхната задача е да продават стоки от търговци на едро или производители на предприятия и физически лица.
Нови работни места към 2026 година – 81100
Среден годишен доход за 2016 г.: 57140 долара
Образование: завършено средно

18. Шофьори на тежки камиони и ремаркета
Превоз на товари
Нови работни места към 2026 година – 113800
Среден годишен доход за 2016 г.: 41340 долара
Образование: диплом за завършена образователна програма

17. Технически ръководител на строителни и добивни обекти
Неговите ангажименти са да контролира и координира дейността на работници.
Нови работни места към 2026 година – 76300
Среден годишен доход за 2016 г.: 62980 долара
Образование: завършено средно

18. Създатели на софтуерни продукти
Те разработват операционни системи, мрежово програмно осигуряване и компилатори (компютърни програми, които превеждат кодове).
Нови работни места към 2026 година – 46100
Среден годишен доход за 2016 г.: 106860 долара
Образование: степен бакалавър

15. Физиотерапевти
Тяхната задача е да помогнат възстановяването на двигателната активност на пациенти, които са били болни или травмирани
Нови работни места към 2026 година – 60000
Среден годишен доход за 2016 г.: 85400 долара
Образование: медицинско – лекари