Кои професии ще са търсени в идващото десетилетие: част 2

Кои професии ще са търсени в идващото десетилетие: част 2

 

 

14. Практикуващи медицински сестри с висока квалификация
Лекуване и диагностика на пациенти
Нови работни места към 2026 година – 56000
Среден годишен доход за 2016 г.: 100910 долара
Образование: медицинско – магистър

13. Учители в начални училища (с изключение на специално образование)
Преподават основни умения на малки деца.
Нови работни места към 2026 година – 104100
Среден годишен доход за 2016 г.: 55800 долара
Образование: бакалавър

12. Мениджъри на компютърни и информационни системи
Нови работни места към 2026 година – 43800
Среден годишен доход за 2016 г.: 135800 долара
Образование: бакалавър

11. Преподаватели за здравни специалности
Обучение на студенти-медици от различни специалности, в това число стоматолози, ветеринари, фармацевти, лаборанти.
Нови работни места към 2026 година – 60500
Среден годишен доход за 2016 г.: 99360 долара
Образование: докторска научна степен

10. Мениджъри на медицински и здравни услуги
Планиране и координация на услуги в здравеопазването
Нови работни места към 2026 година – 69800
Среден годишен доход за 2016 г.: 96540 долара
Образование: бакалавър

9. Анализатори на управление
Анализират и разработват мерки за по-ефективна работа на организацията.
Нови работни места към 2026 година – 96500
Среден годишен доход за 2016 г.: 81330 долара
Образование: бакалавър

8. Маркетолози
Анализират пазара и създават маркетингови кампании
Нови работни места към 2026 година – 136000
Среден годишен доход за 2016 г.: 62560 долара
Образование: бакалавър

7. Адвокати
Нови работни места към 2026 година – 74800
Среден годишен доход за 2016 г.: 118160 долара
Образование: докторска или професионална степен

6. Счетоводители и одитори
Нови работни места към 2026 година – 140300
Среден годишен доход за 2016 г.: 68150 долара
Образование: бакалавър

5. Лекари
Нови работни места към 2026 година – 49600
Среден годишен доход за 2016 г.: 206920 долара
Образование: докторска или професионална степен

4. Финансови директори
Ръководят финансовата дейност на организацията
Нови работни места към 2026 година – 108400
Среден годишен доход за 2016 г.: 121750 долара
Образование: бакалавър

3. Генерални директори
Ръководят организацията
Нови работни места към 2026 година – 205900
Среден годишен доход за 2016 г.: 99310 долара
Образование: бакалавър

2. Софтуерни приложения
Създава ориентирани към потребители компютърни програми и приложения
Нови работни места към 2026 година – 253400
Среден годишен доход за 2016 г.: 100080 долара
Образование: бакалавър

1. Дипломирани медицински сестри
Професионални медицински грижи за пациенти
Нови работни места към 2026 година – 437000
Среден годишен доход за 2016 г.: 68450 долара
Образование: бакалавър

Добре е да си припомним, че населението на САЩ е 323,1 милиона души (данни за 2016 г.). Но ясно се забелязва, че три професии ще са облагодетелствани най-вече в следващото десетилетие: медицински работници, компютърни специалисти и финансисти. В тези професионални области са съсредоточени най-високите работни заплати, а и търсенето им ще е голямо.


Вероятността, обаче, тези прогнози да не се сбъднат, никак не е малка. И причината за това ще е скоростта, с която ще се развиват системите, основани на изкуствения интелект.
А ако искате децата ви да имат високоплатена и сигурна професия утре, то ги насочете към математиката. В нея е скрита една от най-важните тайни на успеха в непредсказуемото бъдеще.