Зак Кинг: създателят на вълшебства – 5 част

Зак Кинг: създателят на вълшебства – 5 част

Креативната личност притежава огромно любопитство към новото. Интересуват я страшно много неща за света, в който е имала късмета да се намери. Изпитва нестихващ глад към разнообразна информация, към всичко неизвестно, а това е качество, което я отличава от останалите. Откроява се със способността си да се учудва на реалността, да трансформира собствените си представи при досега с разнообразна информация.
Доказателство за това са вълшебствата, които Зак сътвори през 2013 – 2014 г.