Лесен въпрос

Лесен въпрос

 

Петгодишно хлапе било съсед на Айнщайн. То се сприятелило с него и често го спирало да си поприказват, когато той минавал покрай дома му. Един ден двамата били потънали в задълбочен разговор, когато Айнщайн изведнъж избухнал в смях. Когато детето се прибрало в къщи майка му го запитала, какво смешно са си говорили.
– А-а, аз само попитах Айнщайн дали днес е ходил до тоалетната.
Майка му се смутила, а после се поинтересувала, какво е отговорил ученият.
– Ами той каза, че се радва, дето най-после му задават въпрос, на който може да
отговори – казало хлапето.
*******
Не кради! Това е запазена привилегия за правителството.
*******
Разговарят две блондинки:
– За какво мечтаеш?
– За това, веднъж да срещна фея, която да ми подари триста хиляди долара!
– А защо не милион?
– О, милион – това е нереално!