Много скоро те ще нахлуят и у нас

Много скоро те ще нахлуят и у нас

 

 

 

За тях е добре да се сещаме по-често. Така ще имаме повече възможности да се подготвим за онова, което те ще ни донесат. Да осъзнаем най-вече, че трябва да се грижим непрестанно за собственото си физическо и психично здраве. И да бъдем безкрайно любопитни, гъвкави и готови за неочаквани промени. Защото само така ще можем да оцелеем в задаващия се непредсказуем свят – този на роботизацията.
Световният икономически форум (WEF) е международна неправителствена организация със седалище в Женева, Швейцария. Наскоро тя публикува своите прогнози за това, какво предстои да се случи на глобалния трудов пазар в близките няколко години. Очаква се относителният дял на работата, изпълнявана от роботи, да се увеличи от сегашните 29 на сто на 42 на сто в следващите четири години. А след още две години (през 2024 г.), този показател вече ще надхвърли 62 на сто.
За да направят своята прогноза учените са интервюирали ръководители на големи компании. И така са оценили, колко работни место ще бъдат автоматизирани в близките шест години. Съгласно предвижданията ще бъдат уволнени над 75 милиона души, а на тяхно място ще започнат да се трудят роботи. При това те няма да са само в отдели по продажби и в служби за поддръжка, но все по-активно ше започнат да се занимават с вземане на решения в областта на управлението и координацията на проекти.


Самите роботи ще стават все по-умни. Стартъпът iSee например, интензивно разработва комплекс от алгоритми, които имитират човешки инстинкти. За тази цел се използват разработки от теорията на изкуствения интелект, лингвистика, неврофизиология… Задачата, която си е поставил екипа на iSee, е да преодолее един от основните недостатъци на робота сега – недостиг на здрав разум. Затова те създават т.н. “вероятностно програмиране”, което ще позволи на роботите да правят изводи, наблюдавайки света и поведението на хората.
Що се отнася до страната ни, то на нея днес не и достигат специалисти точно в сфери, които ще са най-нужни много скоро. Огромната част от трудоспособното население се занимава с нискоквалифициран труд, в сферата на услугите, изпълнява рутинни действия. Усеща се недостиг на хора, които да са способни за креативна дейност, за анализ на бази данни, да могат да вземат автономно решения. Едно от обясненията за това е, че у нас подобен труд се заплаща направо смешно. Сред причините кризата в сферата на образованието – там, където трябва да се готвят кадри за бъдещето, да продължава да се задълбочава е, че няма достойни работни заплати за заетите в нея хора. Абсурдна е разликата в заплащането на труда между шофьор и лекар например: ако у нас тя е около 20 на сто, то в САЩ този показател е 261 на сто!


Все повече млади хора се разхождат безцелно с диплом за висше образование и работят не това, за което им е издадена тя. Когато има не образовани, а дипломирани хора, то това е вече риск не само за самите тях, но и за обществото като цяло. Затова в момента се очертава доста парадоксална ситуация: в условията на растящ дефицит на кадри се увеличава и броя на дипломираните безработни. Те не притежават умения и навици, които са адекватни на вече настъпващите промени и в родната икономика.
Всичко това обяснява защо роботите много скоро ще нахлуят и у нас. Решението за внедряването им работодателите ще вземат не защото е модно, а от гледна точка на ефективността. Един пример: очаква се благодарение на роботизацията само разходите за работни заплати към 2025 г. в САЩ да намалеят с 22 на сто, в Япония – с 25 на сто, в Южна Корея – с 33 на сто. А от това, естествено, печелят работодателите.


Роботите работят по-бързо, не се нуждаят от почивка, не произвеждат брак, не пропускат съществена информация… Те не се влияят от емоции и предразсъдъци при вземането на решения, както ние хората. Свързани безжично към мощни компютри те могат да получават в реално време нужната им информация и да я анализират. Те бързо възвръщат направените за придобиването им инвестиции и осигуряват висока максимализация на печалбите.
Лидер във внедряването на роботи сега е Китай – всяка година увеличава броят им с над 20 на сто. Всеки трети робот, продаван в света, заминава за тази страна – само през миналата година там са купени общо над 138000 робота. В Китай неотклонно расте работната заплата и така страната се стреми да запази конкурентните си преимущества спрямо държави, където все още е по-евтина работната ръка.
В момента в Шанхай на площ от около 7 километра, с високи темпове се изгражда огромен комплекс за производство на роботи. Любопитното е, че те ще бъдат създавани от роботи – присъствието на хора в завода ще е символично. През 2020 година той ще влезе в действие и ще предлага роботи не само за китайския пазар, но и за цяла Азия.
Трябва да се подготвяме за живот в непознати за нас условия. Истината е, че технологиите се развиват толкова стремително, че ние не сме в състояние да ги следваме със знанията и навиците, които имаме или сега усвояваме. Те просто много бързо остаряват.

Като особено търсени утре специалисти определят способностите креативност, умение комплексно да се решават проблеми, критично мислене. За съжаление, точно тях сегашната образователна система не предлага на младите хора. Но, ако сами полагаме усилия да ги развием в себе си, можем да сме по-сигурни за бъдещето си.
За времето, когато роботите ще са сред нас.