Най-древната професия – търсена и в дигиталната епоха

Най-древната професия – търсена и в дигиталната епоха

https://images.f2fcdn.net/files/FASHION/korean-www.vogue.com-.jpg

Не зная дали някога сте си задавали въпроса, колко професии има днес в света. Но ако това ви е заинтригувало, сигурно сте узнали, че те са над 40000! Само в промишлеността и строителството те са около 3000. При това професията е нещо все по-нестабилно и мобилно: средният живот на повечето от тях трае между 5 и 15 години. Те се раждат, развиват, а после изчезват, за да се появат нови на тяхно място. Това обяснява и защо експерти се обединяват около прогнозата, че на днешните млади хора ще им се наложи да сменят поне 10-15 работни места и професии, докато се пенсионират един прекрасен ден.

Друг е въпросът, че названието на една професия може да остава едно и също, а съдържанието да се променя до неузнаваемост и то в рамките на десетилетие. Очертана е и тенденцията те да преливат една в друга – като професията на биотехнолога например, която изисква познания от две различни области: биология и технологии. Затова една от най-важните предпоставки за оцеляване в бъдеще е развитата способност у човека да се самообразова и преквалифицира, докато е жив. И да бъде алчен за знания и информация не от една, а от различни области – ако иска да е успешен ще трябва да трупа хибридни знания.

Но както всичко на този свят и при професиите се срещат изключения и парадокси. Това се отнася и за най-първата сред тях, появила се в древни времена на нашата планета: тази на шамана. Хилядолетия, преди ние да се родим, шаманите са били истинският елит, разполагали са с огромна власт и са се радвали на безкрайно уважение.

Самата дума „шаман“ има тюрко-тунгуски произход и означава „знае“. Човекът, който е бил посвещаван в тази професия, е можел да предвижда и управлява времето, да лекува от всевъзможни болести, да осигурява успех в лова и пр. За да спечели доверието на останалите той дълго е бил подготвян, овладявал е тайните на различни свещенодействия и магии, опознавал е света на растенията и животните, изкуството на манипулацията, налагало му се е да преминава през тежки изпитания. И едва, когато се е справял с тях, е бил посвещаван в шаманството и е можел да упражнява тази професия.

https://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/09/11/1410419375858_wps_9_Shamans_Siberia_23_must_c.jpg

А тя е била много различна от  това, което са вършели хората в древността – като правене на оръжия, земеделие, строителство, лов… Всеки е можел да овладее някоя от тези – вероятно двайсетина професии тогава, но да стане шаман е било привилегия за избранници. За хора, които са се отличавали от останалите с по-редко срещани качества на характера и неустоима жажда за знания.

Защото да се упражнява професията на шаман наистина е била нужна богата ерудиция, специални умения и навици, непознати за непосветените. За да работи той е влизал в транс с помощта на танци, медитация, биене на барабани и пр. Разбирал е кои растения ще му помагат да халюционира, а сред работните му инструменти са били различни талисмани, амулети…

Шаманът е владеел физиката и психиката си, бил е в състояние да забрави за своето аз, да преминава в други реалности и да пътешества в тях. Ако използваме езика на днешни специалисти той е прилагал трансцендентална медитация (от лат. тranscendens – прекрачващ, излизащ извън пределите и meditatio  – размишление, обмисляне).

Нашите далечни предшественици са били убедени, че техният шаман умее да се свързва с тайнствени сили, с невидими духове, с които винаги е населен света и те влият на живота им. Той не бил като тях, точното защото си общувал със свръестествени сили и затова е можел да променя реалността. Хората са вярвали, че той е в състояние да реши всеки проблем, с който те са се срещали – от заболяване до изгонване на зли духове, населили се у дома. Вероятно и защото много силно са му се доверявали, той е бил в състояние често наистина да им помага.

А най-любопитното е, че шаманството като професия не е изчезнало и днес, в нашата дигитална епоха. Преминало е през хилядолетия на какви ли не сътресения, но е съхранило своите тайни и своето изкуство. И днес, в епохата на смартфона и социалните мрежи, в един все по-сложен свят, в който все по-малко хора са в състояние да се ориентират, търсенето на услугите на шамана бележи взривно развитие. И то не сред пламена, скрити в затънтени африкански места, а в най-богати държави.

Като в Южна Корея например – един от лидерите в развитието на високите технологии в света. Броят на шаманите в тази страна надхвърля 150000 души. Парите, които се въртят на пазара на шаманските услуги там, е около 4 милиарда долара всяка година.

https://farm3.staticflickr.com/2889/11788852016_a0dac4e100_b.jpg

Столицата Сеул, чието население надхвърля 10 милиона души, е главният им потребител. Тамошни експерти сочат, че 82 на сто от неомъжените жени и над две трети от абитуриентите търсят всяка година услугите на шамани. От тях те се надяват да узнаят, какви са шансовете им да си намерят желаната работа, как ще се развива бизнеса им, удачен ли е избора им на брачен партньор, с какви имена да нарекат децата си, за да бъдат те щастливи… Впрочем  оказа се, че и бившият президент на Южна Корея – Пак Кън Хе (от 25.02.2013 до 10.03.2017 г.) е бил поклонник на магически ритуали и е ползвал услугите на шамани в управлението на страната.

Светът, който се задава, ще ни донесе шеметни технологични открития, но и ожесточаваща се конкуренция, много несигурност, тревожност, стрес… В подобна ситуация професията на шамана няма как да не я очакват блестящи перспективи.

А всичко това означава, че ако наистина търсите сигурна и доходна дейност, то спомнете си и за тази на шамана…