На какво да учим децата си, за да бъдат успешни утре: 1

На какво да учим децата си, за да бъдат успешни утре: 1

Големият въпрос, пред който днес са изправени родителите на планетата е, как да подготвят децата си, за да бъдат  успешни утре. За времето, когато роботите ще превземат неудържимо милиони работни места – във всяка професионална област и навсякъде на планетата. Без никакви изключения.
Проблемът, обаче е в това, че няма готови решения точно за тази ситуация. Само едно е сигурно: повечето от знанията, които днес децата ни получават, няма да са им нужни утре.

В интерес на истината едва ли ще намерят и хора, които със стопроцентова сигурност да знаят и какви точно специалисти ще са нужни тогава, кое образование ще е най-подходящо за децата ни. Но същевременно авторитетни социолози, психолози, педагози са единодушни за това, че в семейството могат да се заложат и развият у детето качества, които ще му гарантират успех и в непредсказуемото бъдеще. Ето някои от тях.

Да откриваме дарбите им
Много е вярна поговорката, че деня се познава от сутринта. Ако наистина мислим за бъдещето на децата си трябва да опознаем и да поощряваме техните увлечения, а не да им натрапваме нашите представи какви поприща утре да изберат. Мария Кюри е първия носител на две Нобелови награди в две различни области – физика и химия, първата жена преподавателка в Сорбоната. Но още като дете нея са я привличали инструментите в лабораторията на нейния баща – преподавател по физика и математика.

Ако общуваме по-активно с децата си, а не с телевизора например, ако наблюдаваме за това, от което те се възхищават, то е по-вероятно да забележим и онова, което може да се превърне в смисъл на живота им. От нас се изисква да им помагаме да опознават своите силни и слаби страни, да разбират какво им харесва и какво при тях се получава най-добре. И да им показваме, че се гордеем с тях.

Да им помагаме да бъдат щастливи
Има немалко твърде амбициозни родители, които претоварват и депресират децата си, като ги карат да преследват високи оценки, да се занимават с дейности, към които те нямат влечение.Но така те блокират развитието на едно безценно качество у тях: креативността им. А точно тя ще е най-вече търсена утре на трудовите пазари. За да я притежават, то тя трябва да се развива и подхранва още от най-ранно детство. За това е нужно да стимулираме любознателността на децата, да ги подбуждаме да питат и да намират нови решения на познати проблеми, да ангажираме ума им.

Но е нужно и още нещо: креативността кристализира и се развива, когато децата са щастливи. Затова те се нуждаят и от време за игра, за занимания с това, което ги увлича.

Да ги въведем в света на деловитостта
И деловите навици ще са от голямо значение за утрешната реализация на децата ни. Тук ще им помогнем, ако от малки ги привличаме към различни дребни дейности. Ако им показваме как сами да вземат правилни решения. И колкото по-рано това се случи, толкова по-полезни ще се окажат тези знания за възрастния им живот.

Това важи и за света на парите. Експерти на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР – включва 35 страни и целта и е да стимулира икономическия прогрес и световната търговия) проведоха изследване в 13 държави. И така установиха, че всеки седми студент е неспособен да взема дори прости решения за своя бюджет – финансово неграмотен е.


Причината за това се крие най-вече в неговото детство – тогава родителите  не са му помогнали да придобие делови навици. Затова не са нужни сложни уроци – достатъчно е да показваме на децата, че работата донася пари. А с тях можеш да си купиш нещата, които са ти нужни. Но също така да узнават, че парите могат и да не се харчат напразно, а да се натрупват и така да се увеличават.