Невероятното във вероятното

Невероятното във вероятното

 

Креативността е изкуството да комбинираме и да получаваме неща, различни от познатите. И колкото по неочаквани, несъвместими са тези съчетания, толкова по-голяма е вероятността да се получи търсения ефект.
Да разтърсим сетивата и активираме въображението на другите – това прави италианския фотограф и художник Джузепе Коларусо в своя проект “Невероятност”. В неговите картини ние виждаме комбинации на предмети, за които не можем и да допуснем, че са възможни. Тези “сюреалистични натюрморти”, както си ги определя Джузепе, са една забавна провокация към мисленето ни. А тяхната непредсказуемост ни дарява не само с усмивки, но е и предизвикателство, от което се нуждае нашето въображение.