От нас най-вече зависи дали децата ни ще са успешни утре

От нас най-вече зависи дали децата ни ще са успешни утре

Животът ни изправя пред какви ли не предизвикателства и то всеки ден. Но освен грижата да оцеляваме въпросът, който често ни занимава е, какво ще е бъдещето на децата ни. Отвсякъде ни залива тревожна информация – за задаващи се сериозни сътресения на пазара на труда, предизвикани от навлизането на него на роботи и изкуствен интелект. На изчезването на традиционни професии, за които продължават да готвят децата ни не само в училището, но и в университета. За сложното и непредсказуемо утре, в което за да оцеляваш ще са потребни други качества, знания умения, навици.

Тази тема вълнува и с нея се занимават и видни учени – социолози, психолози, педагози… И повечето от тях се обединяват около разбирането, че в семейството могат да се залагат и развиват у детето качества, които ще му гарантират личен успех точно в това непредсказуемо бъдеще. Ето и някои от тях.

Денят се познава от сутринта, казва поговорката. Ако наистина мислим за бъдещето на децата си сме длъжни да познаваме и поощряваме техните увлечения. А не да им налагаме собствените си представи, към какви поприща да се насочват. Мария Кюри е първият носител на две Нобелови награди в две различни области – физика и химия, първата жена преподавателка в Сорбоната. Но още като дете нея са я привличали инструментите в лабораторията на баща и – преподавател по физика и математика. Ако общуваме по-активно с децата си, а не с телевизора или смартфона, ще забележим и сигнали за това, което може да се превърне в смисъл на живота им. От нас се изисква да им помагаме да опознават своите силни и слаби страни, да разбират какво им харесва и какво при тях се получава най-добре. И да им показваме, че се гордеем с тях.

Експерти на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР – включва 35 страни, а целта и е да стимулира икономическия прогрес и световната търговия) проведоха изследване в 13 държави. И така установиха: всеки седми студент е неспособен да взема дори прости решения за своя бюджет – финансово е напълно неграмотен. И причината за това се крие в детството му – тогава неговите родители не са му помогнали да придобие делови навици. А затова не са нужни сложни уроци – достатъчно е да показваме на децата, че работата донася пари. А с тях можеш да си купиш нещата, които са ти нужни. Но също така да узнават, че парите могат и да не се харчат изцяло веднага, а да се пестят и увеличават например.

Никой от нас не е в състояние да предпази децата си от всички онези неизвестни предизвикателства, пред които те ще се окажат утре. Но ние можем и трябва да ги готвим за това сами да се справят с непредвидими ситуации. Да ги научим най-вече на критично мислене – да вникват в същността на случващото се, да подлагат на съмнение достигащата до тях информация, да обмислят действията си, да са наясно за последиците от тях.

Безгрешни няма и затова е от значение да показваме на децата си, че не трябва да се плашат, ако сгрешат. Важното е да се учат от грешките, които допускат. Да помнят, че приемането на решения неизбежно е съпроводено с рискове, с разочарования. Да приемат спокойно лошите новини, да разбират, че промените и трудностите са съвсем естествено нещо в живота на човека. Конфуций – легендарен китайски мислител и философ, ни е оставил и тази мъдра сентенция:

-Величието не е в това да не падаш, а да ставаш всеки път, след като си паднал!

Хората, които успяват никога не се предават. Упорити и настойчиви, склонни към нестандартни подходи, те постигат целите си.

Различни изследвания сочат: почти 90 на сто от днешните абитуриенти нямат достатъчно  навици за общуване. Става дума за умения ясно да изразяват позиции, да представят убедителни аргументи. Лаконично и точно да излагат мислите си, уверено да излизат пред различни публики, да водят диалог. Да убеждават другите в стойността на идеите си. Да пишат ясно, интересно, смислено. А от нас, родителите, в  голяма степен зависи да помогнем на децата си да бъдат комуникативни.

Те трябва да растат и с позитивна нагласа. Да са уверени, че в бъдещето има нови възможности, които трябва да намират и да се възползват от тях. Животът непрекъснато ни убеждава, че успеха спохожда този, който не просто го желае, но е и убеден в способността си да го осигури. Самата увереност е негов значим мотиватор. Добрата идея и убедеността, че ти можеш е велико начало за всяка следваща победа. Точно го е казал писателя Марк Твен: „Ако смяташ, че можеш, то ти ще можеш. Ако смяташ, че не можеш, то ти си прав“.

Креативността е едно от качествата, които ще са все по-търсени на трудовия пазар. Но тя трябва да се развива и подхранва още от най-ранно детство. За това е нужно да стимулираме любопитството на децата, да ги подбуждаме да питат и да намират свои решения на познати проблеми. Да ангажираме ума им. Но е потребно и още нещо: креативността кристализира и се развива, когато децата са щастливи. Затова те се нуждаят и от време за игри, за занимания с това, което ги увлича.

Притежаването на диплома само по себе си вече няма онова значение, което е имало преди десетилетия. Решаващ е уникалния личен капитал, с който може да разполага всеки човек: креативният капитал. Става дума за способности да раждаш свежи хрумвания, да генерираш непознати решения, да забелязваш нови възможности и потенциала, с който те са заредени. А най-вече от нас, родителите, зависи дали децата ни ще развиват у себе си този така необходим им креативен капитал. Дали ще се интересуват от света и от хората в него. Ще се стремят ли да навлизат в неизследвани зони и да виждат перспективи там, където други забелязват само проблеми. Дали ще израстват като целеустремени, инициативни, енергични, ентусиазирани личности.

Над две трети от професиите, които ще работят след време децата, сега намиращи се в началното училище, още не съществуват – ще се появат, когато те станат абитуриенти. Но за да се възползват от невероятните възможности, пред които  ще се изправят, те трябва да се готвят от днес. И точно в този процес никой не може да замени нас, родителите. От това, какви ресурси – време, пари, труд ще отделяме и посвещаваме на тях сега, ще зависи къде ще се намират те утре.