От познатото към неочакваното

От познатото към неочакваното

Когато говорим за креативност имаме предвид процеси, благодарение на които създаваме оригинални идеи и забелязваме необичайни перспективи и алтернативи, за чието съществуване е възможно и да не сме предполагали. Казваме ли, че някой мисли креативно, то подразбираме, че той се движи от познатото към неочакваното, от еднаквото към различното. Креативността е новаторство и предприемчивост, свързване на познати и поотделно съществували възприятия и виждания, за да се стигне до необичайно решение.