Парите в портфейла ни

Парите в портфейла ни

 

 

 

Веднъж по време на лекция на гениалния физик, философ и писател Алберт Айнщайн (1879 – 1955), един от присъстващите в залата, го запитал:
– Господин Айнщайн, а как се правят открития?
– А, много е просто – отговорил той. – Всички знаят, че това да се направи е невъзможно. Но случайно се намира един невежа, който не знае това. Е, точно той прави и откритието.
*******
Как да отучим жена си да измъква пари от портфейла ни и едновременно да се отървем от нея за известно време?
Като копираме банкнота от 100 долара на цветен ксерокс и я поставим в портфейла си.
*******
Застрахователният агент Джон бил изпратен в армейски учебен център, за да привлече новобранци да застраховат живота си. Там имало много агенти от различни застрахователни компании, но най-добре резултати показал Джон.
Един от конкурентите решил да провери, с какво той печели новобранците и отишъл на негова презентация. На нея Джон запознал събралите се с офертата на своята компания, а накрая им казал:
– Ако вие имате нашата застраховка, влезете в бой и загинете, то близките ви ще получат 200000 долара. Но ако нямате нашата застраховка, тогава на тях ще им дадат само 600 долара. А сега можете ли да се досетите, кого властите ще пратят първи в боя?