Печелиш с креативно мислене

Печелиш с креативно мислене

В света на традиционното мислене силата на една компания се изразява в нейните мащаби, богатство, материални активи… Но днес, във времето на четвъртата индустриална революция, това вече не е безспорна истина: малки екипи, които не разполагат с ресурсите на гигантски корпорации откриват нови възможности и мълниеносно се възползват от тях. Благодарение на креативното си мислене те печелят, защото са гъвкави, находчиви, способни да намират различни от познатите решения. И така да формират свои пазари.
Неголям екип от Южна Корея – Innomdle Lab, реши да промени начина на общуването ни чрез смартфона и предложи оригинален “умен браслет”. С него не е нужно повече да търсиш из чантата или джобовете си смартфона – достатъчно е да приближиш пръста си към ухото. Браслетът Sgnl (технология Tiptalk) разполага със система за намаляване на шума, Bluetooth, микрофон, вибромодул за преобразуване на звука във вибрации… Един час е нужно да бъде заредена батерията на устройството, а после четири часа може да разговаряме непрекъснато.
Това, че идеята е перспективна доказва следния факт: креативните личности от Innomdle Lab се нуждаеха от 50000 долара за да стартират. Но за броени дни те събраха на платформата Kickstarter над милион долара! Хората ги грабна тази щура идея, което обещава и отличен пазарен успех за нея.