Победител е този, който знае, че ще бъде победител: 3

Победител е този, който знае, че ще бъде победител: 3

 

За познавачите на футбола Кристиано Роналдо несъмненно е велик футболист. Но той едва ли би бил такъв, ако нямаше и своето голямо самочувствие. Роналдо казва пред журналисти:
– Аз съм такъв, какъвто ме виждате. Всичките си успехи съм постигнал заради това, което съм. Някои хора ме обичат, а други ме мразят, но това няма значение за мен. Няма как да се харесаш на всички. Дори Господ не се харесва на всички. Моята съвест обаче е чиста и спя спокойно. Знам, че съм роден да бъда най-добрият!
Той признава, че животът му е бил доста труден. И точно от трудностите, през които е преминал, той черпи сили днес:
– Искам един ден, когато приключа с футбола, да живея като крал – заявява Роналдо. – Тогава ще имам време да се наслаждавам на всичко, което обичам!


11.
Повечето хора следват другите, тълпата, защото така им е сигурно и уютно. Увереният човек е напълно противоположен – в поведението си е оригинален и неповторим, хрумванията му се различават от общоприетите. Предложенията, които ражда, са неочаквани и непривични. Той е бунтарят, който взривява спокойствието и статуквото и затова променя реалността. Това има предвид знаменития социолог и икономист Йозеф Шумпетер, когато вижда в предприемача личност, способна на съзидателно унищожаване. За да създава на мястото на премахнатото нови и далеч по-ефективни форми.
Един от любимите ми философи – Конфуций, ни е оставил много точен критерий, за да различим мъдрия от глупака: “Мъдростта разчита само на себе си, а посредствеността – на всички останали.”

Напудрените и лицемерни приказки за устойчиво развитие и стабилност няма как да скрият горчивата истина: милиони хора всеки ден прахосват своите сили, защото никой не се интересува от тях. Единственият, който реално е загрижен в реализацията на целия потенциал, който притежава, е конкретния човек. Затова печели винаги само този, който не се надява на някое величие да ощастливи живота му, а сам решава съдбата си. Той е увереният човек.
12.
Ако сам не си вярваш, как би искал другите да ти повярват? Ако не си запленен изцяло от идеята си не можеш да разчиташ останалите да сторят това вместо теб. Липсата на доверие към себе си е най-добрия начин да демонстрираш собствената си несигурност. А никой не иска да работи с хора, които сами не вярват в ефективността на това, което предлагат. Но ако си самоуверен то и другите се заразяват от твоя позитивизъм.


Аз не съм рибар и не мога да си обясня как някои хора са в състояние по цял ден да клечат пред някаква река или язовир, с надеждата после да си тръгнат с някоя и друга рибка. Но в книгата “Така мислят милионерите” попаднах на една мисъл, изказана от Том Ман – изобретателя на гумения червей. Та Том смята, че най-добрата стръв за рибата е оная, в която рибарят има най-голямо доверие. Ако вярваш в стръвта си, ще ловиш с нужната увереност.
13.
Има една стара легенда, която доста точно сочи съществената разлика между уверената и постоянно съмняващата се личност. От две конкурентни фирми, произвеждащи обувки, изпратили свои представители да видят, какви са възможностите да продават в африканска страна. Пристигнал първият, починал си в хотела, а на другия ден тръгнал да разузнае каква е ситуацията. Но след като се разходил из прашната столица, той влязъл в пощата и изпратил следната телеграма до боса: “Шефе, няма никакви перспективи да продаваме – та тук всички ходят боси!”


Със същият самолет пътувал и неговия колега от конкурентната фирма. Делови човек, той нямал време за почивка и затова веднага, след като се регистрирал в хотела излязъл на улицата. Това, което видял на нея така го ентусиазирало, че той незабавно изтичал до пощата и телеграфирал в компанията си: “Шефе, пращай два вагона, защото туземците са боси и страшно се нуждаят от обувките ни”.
За това става дума.
14.
Сред многото мъдри сентенции на вече цитирания по-горе римски философ Сенека можем да открием и тази:
– Това, което ти самия мислиш за себе си е много по-важно от това, което другите мислят за теб!
И специални проучвания показват, че да вярваш в силите си означава да побеждаваш. Увереността е най-добрата стратегия на поведение, особено, когато става дума за неопределена ситуация. И тъй като света, в който сме попаднали е точно такъв – непредсказуем и неустойчив, увереността в собствените ни възможности е от ключово значение за постигане на целите, които си поставяме. Правилото, което работи във всяка област на живота е да вярваме, че можем.

Увереността е комплекс от навици, които сме в състояние да формираме у себе си. Но трябва да работим за това всеки ден. Нужно ни е въодушевление, страст, разкрепостеност на мисленето, самоувереност и да не изпитваме страх от риска.
Струва си да полагаме усилия в тази насока – да сме уверени това означава да сме успешни и печеливши.
Марк Твен често е обичал да казва:
– Ако смяташ, че можеш, то ти ще можеш. Ако смяташ, че не можеш, то ти си прав!
Няма да сгрешим, ако се  доверим на великия писател: съмняваме ли се в способността си да постигнем една желана цел, то няма и да я достигнем. Успехът спохожда онзи, който не само страстно го желае, но и вярва, че е способен да си го осигури – самата увереност е негов генератор.
Затова победители стават само тези, които знаят, че ще бъдат победители.