Подготвят се за бъдеще, което вече е минало: 2 част

Подготвят се за бъдеще, което вече е минало: 2 част

Днес видео уроците на Сал Кан са над 7000, а упражненията – над 100000! Темите са разнообразни – от алгебра до особеностите на изкуството на Африка. Посещаемостта на сайта му се измерва в десетки милиони души всеки месец, а вижданията на клиповете отдавна са надхвърлили 300 милиона души!
Учениците получават достъп до знания по математика, физика, финанси, история, изкуство, компютърни науки… Но по-важното е, че Сал им предлага това, за което всяко дете мечтае: никой да не му стои на главата, а да се занимава само тогава, когато и където поиска. Уроците не са големи – те заемат от 5 до 15 минути.

Учениците не са зависими от общия темп на обучение, който се следва в традиционното училище и който така затруднява немалко деца. В Академията Кан те се учат с достъпна за тях скорост – постепенно и последователно. Като следват принципа от простото към сложното, те навлизат в същността на темата. Задачите са разбити на модули. Всеки видеоурок е посветен на конкретен проблем, който подготвя учащия се за следващия, по-сложния.

Програмното осигуряване, разработено от Сал, позволява на ученика да се връща многократно към минали теми за затвърдяване на материала. А ако нещо не разбират, то на помощ им идва форума, където знаещите обясняват на неразбралите.
Много важно е, че уроците са забавни, атрактивни – ученето е своеобразна видеоигра, която доставя несравнимо удоволствие на децата. Има равнища, за успешното преминаване на които ученика получава точки.

Картата на сайта е като звездно небе – всеки, който се обучава, получава значки за успехите си: “Метеорит”, “Земя”, “Луна”, “Слънце”… А за най-съобразителните е “Черната дупка”.
Всеки може да следи за напредването си в усвояването на определен предмет. Отделно има карта за родители или наставници, която им дава информация за действията и успеха на ученика.

За всяко задание в реално време се отразяват всички допуснати грешки, възникнали проблеми – учителя може да ги проанализира и да се намеси, за да помогне на ученика.
В щатния екип на организацията “Академията Кан” се трудят 35 души, отделно са стотиците доброволци в много страни на света.
Сал Кан за няколко години съумя да създаде най-голямото на планетата онлайн-училище. Неговите видеоклипове вече са част от учебните планове на десетки хиляди училища в света.

Уроците на Академия Кан имат едно невероятно преимущество пред традиционните занимания в училището. Те не са скучни и са неформални – все едно, че по-голям брат или приятел ви ги обяснява. На екрана няма учител – има цифрова дъска, която приятния и шеговит глас на Сал постепенно напълва с разноцветни букви и цифри. С урока. А децата на нашето време точно от това се нуждаят: лекота, простота, достъпност и атрактивност – неща, които толкова рядко могат да се срещнат в традиционното училище.

Сал Кан написа книгата “Светът на училището”, в която предлага решително да се откажем от старите методики: домашни работи, уроци по 40-45 минути, оценки, класове, организирани по възрастов принцип… За него имено цифровата революция създава възможност за много по-гъвкав, вдъхновяващ и достъпен модел на образование.

Той предлага да се създаде училище, в което децата да работят в ритъм, който устройва тях и да усвояват ключови навици с помощта на софтуер. А учителя да следи за успехите им и при необходимост да им помага. Голяма част от деня да се отделя на творчески проекти в смесени възрастови групи.
За Сал традиционният подход е анахронизъм, който е в дисхармония с новата дигитална епоха и изискванията, които тя предявява към хората.

Вместо да се вдъхновяват децата за генериране на нестандартни и работещи идеи, на тях им се четат непоносимо скучни, доста често и ненужни уроци. От тях се изисква да бъдат конформисти и послушни хора, докато утрешния ден има нужда от щури глави, които да генерират необичайни и полезни хрумвания.
Любопитното е, че повечето от идеите си Кан черпи от фантастична литература – като книгите на Айзек Азимов например. Привлича го основният подход в тях – да преодолееш себе си, за да постигнеш повече.

За значението на това, което прави Сал свидетелства факта, че проекта му получи подкрепата на най-влиятелните хора на планетата. Неговата академия я спонсорират Бил Гейтс и Карлос Слим – двамата най-богати хора в света. А Гугъл заплаща и превода на лекциите на Сал на различни езици.