Професии, за които ще са нужни все по-малко хора: 1

Професии, за които ще са нужни все по-малко хора: 1

Вече се запознахме с най-перспективните професии за следващите 10 години, според някои американски прогнози. Но за да се ориентираме в цялата тази бъркотия относно професиите, които ще упражняваме в задаващото се десетилетие, това съвсем не е достатъчно. Картината добива по-голяма яснота, когато узнаем за онези професии, които са на път да изчезнат към 2026 година или след някакви си 120 месеца.

Бюрото по статистика на труда в САЩ подготви списък на професии, в които се очертават сериозни съкращения. Сега те са много добре платени – хората, които ги упражняват, получават над 60000 долара годишна заплата или над 8340 нашенски лева на месец. Но точно с тях към 2026 година в САЩ ще се разделят 74,7 хиляди души. Общо няма да бъдат изплатени около 6,4 милиарда долара работна заплата за тях след десетилетие.

Ето и списъка на тези няколко високоплатени, но с намаляващи перспективи в следващите десет години, професии.

Мениджъри
Определят и формулират политиката, осигуряват общото ръководство на компании.
Предвиждано съкръщение: 3,5 на сто
Средна годишна заплата: 181210 долара
Брой на хората, които заемат тази длъжност в САЩ през 2016 г.: 308900
Прогнозирано число на хората, които ще я изпълняват през 2026 г.: 298000

Мениджъри на промишлени предприятия
Планират, насочват, координират работните действия и ресурсите, които са необходими за производството на продукция.
Предвиждано съкръщение: 0,2 на сто
Средна годишна заплата: 97140 долара
Брой на хората, които заемат тази длъжност в САЩ през 2016 г.: 170600
Прогнозирано число на хората, които ще я изпълняват през 2026 г.: 170300

Оператори на ядрени реактори
Предвиждано съкръщение: 10,2 на сто
Средна годишна заплата: 91170 долара
Брой на хората, които заемат тази длъжност в САЩ през 2016 г.: 7000
Прогнозирано число на хората, които ще я изпълняват през 2026 г.: 6300

Диспечери в енергетиката
Предвиждано съкръщение: 2,5 на сто
Средна годишна заплата: 81900 долара
Брой на хората, които заемат тази длъжност в САЩ през 2016 г.: 11600
Прогнозирано число на хората, които ще я изпълняват през 2026 г.: 11300

Компютърни програмисти
Предвиждано съкръщение: 7,6 на сто
Средна годишна заплата: 79840 долара
Брой на хората, които заемат тази длъжност в САЩ през 2016 г.: 294900
Прогнозирано число на хората, които ще я изпълняват през 2026 г.: 272300

Пощенски мениджъри и попечители по пощата
Планират, насочват и координират оперативни, административни, управленчески и спомагателни услуги на пощенски отделения.
Предвиждано съкръщение: 20,9 на сто
Средна годишна заплата: 71670 долара
Брой на хората, които заемат тази длъжност в САЩ през 2016 г.: 14200
Прогнозирано число на хората, които ще я изпълняват през 2026 г.: 11200

Застрахователи
Разглеждат заявките за застраховане за да оценят степента на риска
Предвиждано съкръщение: 5,2 на сто
Средна годишна заплата: 67680 долара
Брой на хората, които заемат тази длъжност в САЩ през 2016 г.: 104100
Прогнозирано число на хората, които ще я изпълняват през 2026 г.: 98600