Рисунки по стената

Рисунки по стената

 

Французинът Жулиен Малан – известен още и като Seth и Globeрainter, пътешества по света и върши едно добро дело: превръща скучни и унили здания в произведения на изкуството. Жулиен е професионалист от най-висока класа – преди да отиде в някоя страна той се запознава с културата й, манталитета на хората, местни обичаи. Затова в неговите работи винаги присъстват и детайли от района, местни реалности, символи. А това ги прави близки за хората, които живеят там.
Запознайте се с негови рисунки, които радват хората в различни градове по света.