Роботът е твоят нов шеф

Роботът е твоят нов шеф

За немалко от нас става все по-трудно да следим за новото, което се появява във всяка област на живота ни. А забързани по пътя си, не винаги си даваме сметка, че докато то стигне до нас, вече ще е остаряло. Защото в различни лаборатории и институти същевременно са създадени неща, които тепърва ще ни изправят пред неочаквани предизвикателства.
В това са убедени и над 800 експерти от областта на високите технологии. Ето някои от задаващите се изненади, с които по тяхно мнение, много скоро ще се срещнем.

След шест години над 90 на сто от населението на планетата ще разполага със суперкомпютър в джоба си. Смартфоните ще стават все по-мощни и достъпни за хората.

До седем години на пазара ще се появи първия телефон за имплантиране в тялото на човека. Той ще следи и за неговото здраве и ще позволява на собственика му да разговаря с помощта на мозъчни или радиосигнали, вместо вербални средства.

До седем години ще се появи и първия град с население над 50000 души, в който няма да има нито един светофар. Цялата градска инфраструктура – тротоари, улици, здания, ще бъде обединена в една обща система. Този умен град също, както умните домове, автоматично ще управлява материалните потоци, енергетика, логистика, трафик.

До десет години безпилотните автомобили ще са нещо естествено по пътищата. В резултат ще намалеят катастрофите, изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата, ще се смени и начина на пътуване. Все повече хора ще се отказват да купуват собствен автомобил. Причина за това ще е и все по-развитата система за съвместно ползване, благодарение на онлайн-платформите и мобилните приложения. Услугите на компании, като Uber, Lyft и Zipcar вече променят нагласите на хората за начините им на придвижване и владеене на автомобили. Това ще наложи на автопроизводителите да преосмислят собствените си бизнес-модели.

След 60 месеца ще се появи първия автомобил, който изцяло ще е напечатан на 3D-принтер. Автомобилният стартъп Local Motors се готви скоро да започне масово да печата на 3D-принтер автомобили. Впрочем Audi вече показа свой автомобил, напечатан от частици метал.

До седем години ще бъде извършена и първата трансплантация на напечатан на 3D-принтер черен дроб. Биопечатът, който ще обедини възможностите на биоинженерията и 3D-печата, ще позволи да се създават работоспособни изкуствени органи.
Много скоро над пет на сто от стоките за широка употреба ще бъдат произвеждани по метода на 3D-печата. А това ще обуслови дълбоки промени в сферата на производството и ще направи излишни милиони хора, заети сега там.

3D-принтерите ще стават все по-евтини, по-производителни и лесни за използване в производството. Все повече хора ще ги купуват, за да произвеждат сами в домовете си предмети, които са им необходими. Тази тенденция ясно се очертава, ако се проследи търсенето на 3D-принтери: така през 2014 година на планетата са били продадени 133000 3D-принтери, което с близо 70 на сто повече, в сравнение с 2013 година.

След седем години все повече хора ще бъдат изправени пред дилемата да се преквалифицират – изкуствения интелект ще превземе милиони работни места. Става дума за всяка една област на човешката дейност. Той ще бъде все по-търсен от работодателите, заради способността си ефективно да изпълнява различни дейности при минимални разходи.


Световноизвестната компания McKinsey е изчислила, че с помощта и на сега съществуващи технологии, могат да се автоматизират около 45 на сто от работните позиции. За тях все още се плаща заплата на хора. Само в САЩ става дума за около два трилиона долара, които всяка година се дават само за заплати. Експертите на McKinsey са установили, че изкуствения интелект вече е в състояние да замени и свръх висококвалифицирани специалисти – такива като икономисти, лекари, висши мениджъри.
До седем години ще се появи член на съвета на директорите на компания, който ще е робот – изкуствен интелект. Той ще е способен да се самообучава на опита на предшестващи ситуации, да прави анализи и да автоматизира сложни процеси на основата на данни.
А до две години в аптеките на развитите страни ще се появат и първите роботи-фармацевти.

След пет години в целия свят ще работят над един трилион датчици, свързани с интернет. При това тяхната изчислителна мощност неимоверно ще нарастне. Достъп до интернет скоро ще има всичко, до което се докосваме – от дрехите, които носим до повърхността, по която вървим. Всеки продукт ще бъде включен в интернет. Само след 60 месеца над десет на сто от човечеството ще се движи с дрехи, с интегриран в тях чип за обмяна на данни с интернет.
Не по-малко от една десета и от очилата за четене ще са свързани с интернет. Това ще позволи на хората да имат достъп до приложения, оптимизирани за допълнена реалност. Новите технологии ще следят движението на очите и ще направят възможно да се управляват устройства без намесата на ръце.


С увеличението на предмети с възможности за свързване с интернет, ще се променя и разпределението на световния интернет-трафик. Много скоро около половината от целия трафик ще се изразходва за автоматизиране на процеси, които стават в домовете ни.

Но много е вероятно тези срокове да бъдат съкратени – динамиката на случващото се в областта на перспективните технологии, е изключително висока. Това означава, че трябва отсега да се готвим за предстоящите промени.
Ако искаме, разбира се, да се възползваме от възможностите, които те ще ни предоставят.