Светът е много странен

Светът е много странен

 

 

Платон – древногръцки философ, математик, ученик на Сократ и учител на Аристотел, основател на Атинската академия, много се нервирал от поведението на свой роб. Извикал племенника си и му казал:
– Моля те, набий този човек! Аз не бива да го правя, защото съм много ядосан!
*******
Светът е много странен: кутията за пица е квадратна, самата пица е кръгла, а порцията – триъгълна…
*******
– Мамо, татко има ли родители?
– Разбира се – баба Елена и дядо Петър.
– А защо тогава са го дали на нас?