Свръхзвуков изтребител

Свръхзвуков изтребител

 

 

Веднъж шофьорът на британския премиер Уинстън Чърчил решил да съкрати пътя и свил по една улица. Така се оказали в непознат район. Чърчил свалил стъклото и попитал един минувач:
– Извинете, къде се намирам?
– В автомобил! – процедил минувача и продължил по пътя си.
Чърчил се усмихнал, а после казал на шофьора си:
– Ето отговор, който е напълно достен за нашия парламент! Първо, той е кратък и груб. Второ е съвършенно ненужен. И трето, не съдържа нищо такова, което питащия вече да не знае сам.
*******
Комар, ухапал наркоман два часа си мислеше, че е свръхзвуков изтребител.
*******
Как да запазиш семейната идилия:
1) отдели се от телевизора;
2) чуй, какво тя говори;
3) повтори последната фраза;
4) кажи, че в това има рационално зърно;
5) върни се към телевизора.