Кое ни прави здрави и успешни

Кое ни прави здрави и успешни

 

Основната цел на този сайт е заедно с вас да откриваме онези предпоставки, които ще ни правят здрави, успешни и щастливи. Както знаят неговите редовни посетители, това се опитваме да правим, като се запознаваме с добри практики – с истории на различни личности и организации, които са постигнали забележителни резултати, включително и финансови. Но също и чрез осмисляне на изводи от провеждани изследвания от експерти от много страни на света. Така ден след ден, от късчетата информация ние заедно сглобяваме мозайката на сполуката и щастието, което си върви с нея.


Ето още една съставка към тази мозайка: британски специалисти си зададоха въпроса, кои са основните човешки качества, носещи здраве, богатство и успех. След това анализираха данни за 8000 британци на средна възраст , които обхващат период от последните 11 години.
И така стигнаха до следните пет фактора:

– емоционална устойчивост,
– решителност,
– самоконтрол,
– оптимизъм,
– добросъвестност.

Хората, които притежават като минимум четири или пет от тези качества, на възраст над 50 години вече са успешно реализирали се. Те са по-състоятелни, здрави, по-малко са подложени на депресии. Имат широк кръг от социални контакти.
Тези, които притежават по-малко от две от посочените качества, най-често са били самотни, в депресия и са страдали от хронически заболявания.


Любопитен на фона на съществуващи стереотипи за преимуществата да си от класата на привилигерованите, е следния извод на учените: хората, които са от аристократични среди и притежават висок интелект може да имат и по-малки шансове на успех. Но при едно положение – не им достига силен характер.


Друг важен извод от това проучване: тези пет качества са равностойни. Но успех ще имаме, само ако съумеем да ги съчетаем.
От хората, у които са установени наличие на петте качества, само 3 на сто са страдали от депресии. Докато при хората, които са притежавали по-малко качества от нея са боледували 22 на сто.


Тези от наблюдаваните, които са притежавали повече качества, са имали ниско равнище на холестерола и С-реактивния белтък. Става дума за тест, чрез който се измерва количеството на протеин в кръвта. Известно е, че този тест влияе на възпаления и е свързан с болести, наподобяващи диабет от втори тип и болести на сърцето. Тези хора се отличават със стройна фигура и бързо темпо на ходенето, което позитивно се отразява на продължителността на живота им.


Оценили са здравето си като лошо 36,7 на сто от хората с малък набор от тези качества. И само 6 на сто от тези, които притежават пълния комплект от пет качества.
Експертите са на мнение, че качества като настойчивост, добросъвестност и самоконтрол, са изключително важни в началните етапи от живота на човека. От тяхното съхраняване и развитие ще зависи неговото здраве и материално благополучие, когато достигне преклонна възраст.


Британските колеги не са открили нещо, за което ние да не сме чували или да не сме се досещали. Но така подредени и взаимообусловени, те придобиват особено звучене. И си струва да намерим време и помислим върху тях. Току виж сме открили неизползвани резерви за реализация на сцената на собствения си живот.