Това, което ни прави успешни

Това, което ни прави успешни

 

Всеки се стреми към успех в живота. Но не са толкова много тези, които го постигат. Кое помага на хората, за които казваме, че са успели в живота? Какви качества притежават те, които за повечето от нас е възможно да са неизвестни?
Учени от Лондонският университетски колеж (британски университет и съставен колеж в рамките на Лондонския университет, намиращ се в Блумсбъри, Лондон) потърсиха отговор на тези въпроси.

За тази цел те анализираха данни за 8000 британци на средна възраст, събрани за последните 11 години. И така установиха качествата, които осигуряват успех в живота на някои хора. И съответно – техният недостиг създава проблеми на останалите.


Ето техният списък на факторите, гарантиращи просперитет днес в света:
емоционална устойчивост;
решителност;
самоконтрол;
оптимизъм;
добросъвестност.


Всички те са необходимия фундамент, за да се реализира човека в съвременото общество – независимо, в коя точка на планетата се намира.
Проучването сочи, че хората, които притежават и петте качества, са състоятелни, здрави, не познават депресията и са с широки контакти, след като навлязат в 50-те си години. Само три на сто от тях страдат от депресии. За разлика от тези, които притежават по-малко от петте качества – 22 на сто от тях са били депресирани.


Самотни са около 50 на сто от хората, които не са развили у себе си тези качества и само 10,5 на сто от тези, у които те са регистрирани.
А тези, които притежават по-малко от две от тези качества най-често са самотни, в депресия са и страдат от сериозни хронични заболявания.


Сред тези участници в проучването, които са притежавали голямо количество от изброените пет качества, е било ниско равнището на холестерола и С-реактивния протеин (CRP – той нараства при тъканно увреждане, развитие на инфекция, възпаление, при опасност от развитие на инсулт/инфаркт и др.). Те са били стройни хора и са се движели бързо, което много позитивно се отразява на продължителността на живота им.


Своето здраве са определили като удовлетворително или лошо около 37 на сто от хората, които притежават по-малко качества, но само 6 на сто от тези, които са носители на петте качества.
Учените отбелязват, че всичките пет качества са равноценни, но успеха се осигурява само в резултат на тяхното съчетаване.

Същевременно те отбелязват, че качества като настойчивост, добросъвестност и самоконтрол, са особено важни на началните етапи на живота. От тяхното по-нататъшно съхранение и развитие зависи здравето и състоятелността на човека в бъдеще.
На този сайт аз ще продължавам да търся – за себе си и за вас, отговор на кардиналния въпрос: коя е магията едни хора да нямат проблеми – здравословни, финансови, социални, професионални и пр. А други да не могат да се отърват от тях до сетния си дъх.


Впрочем това, което установяват британските изследователи, не е тайна, скрита зад седем печата. Тя е установена от наши предшественици преди векове – изразявана е в поговорки на различни народи. Като например:
за емоционална устойчивост:
– В разума няма нищо, което преди това да не е било в чувствата. (латинска)
за решителност:
– Ако има воля, има и начин. (английска)


за самоконтрол:
– Когато говорите, думите ви трябва да бъдат по-добри от мълчанието. (арабска)
за оптимизъм:
– Който има весел нрав, той и през желязо ще мине. (японска)
за добросъвестност:
– Постъпвай денем така, че нощем сънят ти да е спокоен. (индийска).
Ето защо е полезно да  четете поговорки, ако сте устремени към успеха.
И колкото по-често, толкова по-добре.