Тостове за всеки случай: 1 част

Тостове за всеки случай: 1 част

Вдигането на тостове идва от древността – от VІ век пр.н.е. С тях гърците са показвали на своите гости, че могат спокойно да пият от виното, което им предлагат – в него няма отрова.
Самата дума “тост” е от римското tostus – пресушавам. Римляните използвали парче препечен хляб, който слагали в чашата с вино – те били убедени, че по този начин най-добре се разгръща неговия букет от аромати.
Да се вдигат тостове е истинско изкуство. Добре обмисления тост, произнесен атрактивно, допълнително създава очарование на масата и допринася за хубавото настроение.
Ето примери за добри тостове, които не съм измислил аз – намерих ги в различни източници, посмях са на повечето от тях, на други се възхитих за остроумието на създателя им. А сега ги предлагам и на вашето внимание.
*******
Бог веднъж е казал: “И да се пие в този ден!” Но в кой точно – не е казал.
Затова да пием всеки ден, за да не пропуснем този ден!
*******
Дай бог да не е последната. А ако е последна – то да не дава бог!
*******


Има два начина да се пие: да се пие, като се размишлява и да се пие без да се двуумиш.
Да пием без да се колебаем!
*******
Да пием за това нашите деца да имат богати родители!
А у нашите родители – богати деца!
*******
Известно е, че всички успехи в жизнения ни път е прието да отбелязваме с хубаво вино.
Да пием за това в нашия живот виното да тече като река!
*******
Всяка изпита чаша – това е пирон, забит в нашия ковчег.
Затова нека да пием така, че този ковчег да не се разпадне!
*******
Който е пил вино – си е отишъл. Който пие – ще си отиде. Но нима този, който не пие е безсмъртен?
Затова по-добре да пием!
*******
Събрали сме се тук, за да пием.
Тогава да пием за това, за което сме се събрали!


*******
Нищо не се цени толкова евтино и не струва толкова скъпо, както времето.
Затова да не губим време и да пием!
*******
Самотата е фактор на риска.
Аз пия за приятелите, които ни спасяват от самота и с това удължават нашия живот!
*******
Той се стремеше към истината, но повишиха цената на виното… Да пием затова истината винаги да е по джоба ни!
*******
Да пием за това – на нашия жизнен път винаги да намираме пари и никога да не се избавим от тях!
*******
Нека нашите желания съответстват на възможностите на златната рибка!
*******
Ти мен нали ме уважаваш? И аз тебе.
Да пием за нас, уважаваните хора!
*******
Цар Соломон е казал: “Човек, празнувай деня, в който ти живееш!”
Да пием за мъдрия Соломон!
*******
След обяда съпруга казва на жена си:
– Ти непременно трябва да се боядисаш като блондинка.
– Това пък защо?- удивила се тя.
– Някъде бях чел, че жените със светли коси отлично готвят.
Нашата домакиня не се нуждае от боядисване – тя и така прекрасно си готви.
Предлагам да пием за домакинята!
*******
Мойсей е казал, че всичко е от бога.
Цар Соломон е казал, че всичко е от ума.
Исус Христос – че всичко е от сърцето.
Карл Маркс – че всичко е от корема.
Фройд – че всичко е от секса.
Айнщайн – че всичко е относително…
Както виждате, колкото хора, толкова мнения. А ние можем да кажем – всичко е от добрите приятели и особено от тези, които умеят да ни съберат на една маса.
Да пием за добрите приятели!