Човек ли съм аз?

Човек ли съм аз?

 

 

В лабораторията на забележителния немски биолог Роберт Кох – откривател на причинителите на болести, като туберкулоза, холера, африкански възвратен тиф и един от основателите на микробиологията, влязъл млад лекар. Заварил го пред вряща тенджера.
– Познайте какво ври тук? – обърнал се Роберт към гостенина си.
– Стрептококи – неуверено отговорил младия лекар.
– Не.
– Холерен вибрион?
– Също не.
Смутен младия му колега го изгледал озадачено. А Роберт вдигнал капака и като се усмихнал, казал:
– Кремвирши, младежо, кремвирши!
*******
Казват, че ако човек иска нещо много силно, то ще се сбъдне. Аз, явно, не съм човек.
*******
– Защо искате да се разведете със съпруга си? – пита съдията.
– Защото ние имаме различни религиозни възгледи – казала съпругата.
– А по-конкретно?
– Той не ме признава за богиня.