Ще потърсите ли шамана

Ще потърсите ли шамана

 

 

Наскоро изследователи от Харвард съобщиха, коя е най-древната професия в света: тази на шаманите. Хилядолетия, преди ние с вас да се появим на планетата, те са били елита на човечеството, разполагали са с огромна власт и безкрайно уважение. За нашите далечни предшественици шамана (думата има тюрко-тунгуски произход и означава “знае”) е можел да управлява времето, да лекува от болести, да осигурява успех в риболова, в лова…
Но никак не е било лесно човек да бъде допуснат в тази високо ценена професия. За да се случи това той е трябвало да бъде дълго подготвян и да издържи сложни, често и опасни процедури на т.н. инициация (думата е с латински произход и означава “посвещение”). Едва, когато се справял с всички изпитания, той получавал правото да упражнява своите магии.
Благодарение на инициацията шаманите са преминавали от едно ниво на съзнанието към друго, много по-висше. Това ги е отличавало от всички други дейности, които са упражнявали хората в древността – като правене на оръжия, земеделие, лов… Всеки е можел да овладее някои от тези занаяти, но да стане шаман е било привилегия за избранници.


За да извършва своята дейност шамана е влизал в транс с помощта на специални танци, медитация, биене на барабан и пр. За тази цел той е използвал и халюциногенни растения, напеви, талисмани, амулети… В това състояние на поведението и психиката, той забравял за своето аз, преминавал в друга реалност и бил способен да пътешества в нея. В същността си шаманския транс е разновидност на съвремената трансцендентална медитация (от лат. transcendens – прекрачващ, извън пределите и meditatio – размишление, обмисляне).
Древните хора са вярвали, че шамана умее да се свързва с тайнствени сили, невидими духове, с които е населен света и които влияят на живота им. Благодарение на тези си контакти той е можел да контролира природата и да влияе на това, което се случва. Той не е бил като другите, защото си е взаимодействал със свръхестествени сили и е бил в състояние да променя реалността. Хората са вярвали, че така той е можел да решава проблемите, пред които те са били изправени – от лечение на болест да изгонване на зли духове. Но в неговите възможности е било да променя и времето – да докара дъжд при продължителна суша например. И точно защото е можел да върши различни от уменията, които владеел обикновения човек, другите са го уважавали и са му вярвали.


А най-любопитното е, че и в нашата дигитална епоха интереса към шаманите бележи възход. В този все по-сложен, комплексен свят, в който живеем, расте броя на хората, които все по-трудно се ориентират и се затрудняват в избора на правилните решения. Много въпроси ги вълнуват, но те не получават на тях ясни, разбираеми отговори. Оттук и вярата, че света се управлява от невидими сили, за общуването с които, са нужни специални знания, навици, умения. Като тези, които са владеели древните шамани. Ето защо тази най-стара професия, става все по-търсена. И то не сред племена, скрити в затънтени африкански гори, а в най-развити страни на света.
Като Южна Корея например. Тя е в челото на най-напредналите в технологично отношение държави в света. Тук има най-много роботи на глава от населението в сравнение, с която и да е друга страна. През 2016 г. тук са продадени 41000 робота. Китай е продал два пъти по-малко, въпреки, че по численост на населението превъзхожда Южна Корея 25 пъти, а по площ – 95 пъти. Заедно с Япония тя е лидер в областта на изкуствения интелект. А няколко поредни години е и на първо място в света по развитие на иновациите.
Но това не отменя правото на съществуване в Южна Корея на най-древната професия – тази на шаманите. Броят им в страната  днес се изчислява на над 150000 души. Тяхното изкуство не просто мирно съжителства с новата дигитална епоха, а бележи невероятен възход! Парите, които се въртят на този пазар, се изчисляват на около 3,7 милиарда долара годишно.


Столицата Сеул, чието население надхвърля 10 милиона души, е главният потребител на услугите на шаманите. Според местни експерти 82 на сто от неомъжените жени и 57 на сто от абитуриентите през 2017 година, са потърсили услугите на шамани и ясновидци. Хората се надяват от тях да узнаят, какви са шансовете им да си намерят желаната работа, как ще се развива бизнеса им, удачен ли е избора им на брачен партньор, с какви имена да назоват децата си, за да бъдат щастливи…
Ей такива неща се случват в двата свята, в които все по-често се оказваме – реалния и виртуалния. За все повече от нашите съвременици става все по-трудно да се справят с реалностите на съвременния глобализиран, динамичен, стресов, суров и все по-конкурентен свят.
А това означава, че и перспективите пред първата, най-древна професия – тази на шамана, са повече от блестящи…