Ще стане ли 2018-та годината на разрушения и хаос

Ще стане ли 2018-та годината на разрушения и хаос

https://www.freedomsphoenix.com/Uploads/Graphics/284-0408091954-mali.jpg

Около 120000 души се запознаха с предвижданията на незрящата Ванга за 2018-та година, които публикувах в началото на новата година на сайта ми. Това ме подтикна да потърся и други гледни точки за онова, което може да случи в оставащите месеци на тази година. Предлагам ви да се запознаете с някои глобални тенденции за 2018-та година така, както ги виждат авторитетни международни експерти.
А според тях тази година ще е по-разрушителна, опасна и хаотична, отколкото предшестващата я.

Това е основната оценка, която се прави в “Доклада за световните заплахи 2018” – документ, който се подготвя всяка година за Световния икономически форум в Давос. Припомням ви, че става дума за международна неправителствена организация (World Economic Forum – WEF) със седалище в Женева и регионални офиси в Пекин и Ню Йорк. Много популярни са организираните от нея ежегодни срещи през януари в Давос (планински курорт в Граубюнден, Алпите), на които се събират лидери от политиката и икономиката, интелектуалци, журналисти.


Към мнението на специалистите от WEF ще добавя и някои основни изводи, които се очертаха на тазгодишният 54-ти поред форум в Мюнхен – конференцията по сигурността, където също бе обсъдена ситуацията в света. Впрочем твърде показателно е и мотото на сегашния мюнхенски форум, който събра към 20 държавни и политически лидера и около 80 министри на отбраната и външните работи: “До пропастта и обратно”.


Според наблюдатели това, което ще се случи през тази година, се определя от три глобални тенденции:
1.
Забелязва се увеличаване на вътрешнодържавните конфликти – от улично насилие до тероризъм. Останали без управление пространства се завземат от терористични и екстремистки групировки. Опасността от граждански войни и сепаратистки движения вече е на всички континенти. Все по-често се използва огнестрелно оръжие и лека артилерия. Жертвите най-често са невинни хора.


2.
Забелязва се засилване на междудържавни конфликти и хибридни войни (това са нестандартни военни действия, включващи главно диверсии и кибервойна) между регионални организации и световни държави, сред които и страни с ядрено оръжие. Пример за това са продължаващите сблъсъци в Сирия с участието на САЩ, Русия, Иран, Израел и Турция или действията на Иран и Саудитска Арабия в Йемен. В основата им са различни причини – териториални, идеологически, правни конфликти.

Особено опасно е наличието вече на военни доктрини, които допускат използване на ядрено оръжие. Всичко това способства за глобален хаос. Наскоро публикуван доклад за състава и количеството на ядрените сили на САЩ (NPR) дава основание на много експерти да се страхуват, че “ядрения мир” скоро може да бъде заменен с ядрена война.
3.
Съществуват множество стари и нови транснационални заплахи, с които нито една страна не може да се справи сама, със собствени сили.

Те варират от случаи на пандемия (примера с разпространенията на вирусите Ебола и Зика), стихийни бедствия (цунами и земетресения) до дейността на международни екстремистки организации, кибератаки и мрежи за разпространение на ядрено оръжие.
Към това се добавят и някои нови явления, които действат за разрушаване на установения порядък в света.
А.
Появата на ултра-националистични, популистки лидери и правителства. Те поставят под въпрос международния ред, норми и институти.

Б.
Зараждането на хаотичен многополярен свят, който се проявява при вземането на решения по повечето регионални и глобални проблеми. В него освен традиционните национални държави се намесват и различни групи за натиск – неправителствени организации, бизнес, богати фондове, градове, отделни лица, които разполагат с необходимите им за това ресурси.

В.
Темпото с което се развиват и разпространяват новите технологии води до усилване позициите на отделни лица, неголеми групи и малки държави. Това може да доведе до асиметрична конкуренция. В съчетание с национализъм, многополярност и множество играчи, става все по-трудно да се създават норми и институти за регулиране и управление на проблеми в света.
Г.
Пропагандата е била ключов инструмент за разрушаване на световния порядък в миналото.

Сега глобалните социални мрежи, заредени с фалшиви новини, промиват мозъците на милиони хора и създават нови заплахи.
Тези  тенденции показват, че започва нова, много опасна фаза за разрушаване на световния ред. Възможно е да не се намерят компромиси и да се стигне до световна война. Глобалните тенденции за 2018-та година сочат, че с голяма вероятност света се движи към нея. Достатъчно е обърнем внимание на надпреварата във въоръжаването, която сега ескалира.

В началото на тази година например се появи Стратегията за национална отбрана на САЩ – първата след 2008 година. В нейния кратък вариант (пълният текст е засекретен), след като се посочват проблемни страни, като Русия и Китай, се отбелязва, че “нашите сравнителни военни преимущества намаляват.” С една дума нужни са повече пари и повече оръжия и то при положение, че военния бюджет на САЩ (около 600 милиарда долара) е близо четири пъти е по-голям от този на Китай и 12 пъти повече от този на Русия!


Може да не ни харесва това, което предвиждат експертите. Но ние с вас не вземаме решенията, които управляват тенденциите в света. Онова, което е в нашите възможности е да съхраним здравето и енергията си. Това ще ни позволи да се адаптираме своевременно към ситуации, над които нямаме власт.
За да продължим да играем ролите си на сцената на своя живот.