Ще увеличат ли новите технологии заплатите ни: 1

Ще увеличат ли новите технологии заплатите ни: 1

Международната организация на труда (МОТ) догодина ще стане на 100 години – основана е на 11.04.1919 година. Днес тя е специализирана агенция на ООН, която тя наследява от своя предшественик – Обществото на народите. И нейната основна мисия е социалната справедливост и защитата на правата на трудещите се.

МОТ следи внимателно състоянието на трудовите пазари на планетата. И в най-новото си проучване тя установява, че през изминалата 2017-та година равнището на глобалната безработица е с нов рекорд: то се е увеличило с 5,6 на сто спрямо 2016-та година. Днес лишени от труд са около 200 милиона души. За миналата година равнището на безработицата сред младите хора е 13 на сто и това е твърде сериозен глобален проблем според експертите на МОТ.

Истината е, че равнището на безработицата днес у нас и по света не е просто високо: то е много, много по-високо. Привежданите цифри от различни проучвания не са коректни: почти навсякъде (ако има изключения то те са незначителни) изследванията регистрират като безработни само хората, които се водят на отчет в бюрата за безработни.

Но реално неработещите са в пъти повече: статистиката не включва тези, които въобще не са започвали трудовата си кариера, хората, на които е изтекъл срока за получаване на помощи, както и отчаялите се и престанали да търсят работа.
Несъмненно хората без работа са в затруднено положение. Една част от тях получават за определен период компенсация, предвидена в съответното законодателство.

За други този срок вече е приключил и пред тях се очертават доста неясни перспективи. Големият проблем е, че технологичната безработица (тази, която идва с роботите и изкуствения интелект) ще направи ненужни милиони хора от всички професии – от журналистиката и медицината до банките и туризма.

Един пример: продуктите на компанията Kodak в края на 80-те години на миналия век бяха много търсени и пазарните и позиции изглеждаха непоклатими. По това време за нея работеха над 145000 души. Но през 2012 година този истински колос във фотооборудването рухна и обяви банкрут. Сразиха го най-новите технологии. На пазара изгря звездата на Инстаграм – по това време в нея се трудеха само 13 служителя, но те обслужваха над 30 милиона клиенти!


На големия наш поет Никола Вапцаров принадлежат тези редове:

Народът прост,
животът – тежък, скучен.
Живот без маска и без грим –
озъбено, свирепо куче.

Те са от стихотворението му “Завод”, появило се през 1940 година в неговата единствена стихосбирка “Моторни песни”. От тогава ни делят близо осем десетилетия. Но големия поет се оказва свръхсъвременен. Защото истината е, че красивите приказки за демокрация, човешки права, равенство и други подобни, са по-скоро параван, зад който се крие една сурова реалност.


Според експерти по-голямата част от хората в света днес са в групата на т.н. “уязвим пролетариат”: за тях няма гаранция, че ще имат сигурна работа и заплата, която да покрива нуждите им.