Не просто добри, а недостижими

Не просто добри, а недостижими

Работейки по традиционни начини, ние харчим огромна част от времето си, за да получим минимален ефект. Ако искаме да бъдем не просто добри, а недостижими, ние разполагаме с едно-единствено средство, което никой не може да ни отнеме: да раждаме нови идеи и решения, да откриваме нестандартни подходи. Всичко друго – информираност, компетентност, добро разположение на офиса, технологично оборудвани помещения и т.н., може да бъде достигнато от конкурентите. Затова, ако насочим усилията си единствено в тази посока, скоро ще бъдем изместени от пазара.
Ако няма креативност, няма идеи. Ако няма идеи, няма промяна. Ако няма промяна, няма развитие. Ако няма развитие, има упадък. А едва ли е нужно да си обясняваме докъде ни води  той – до блатото, от което няма измъкване.