Подготвят се за бъдеще, което вече е минало: 3 част

Подготвят се за бъдеще, което вече е минало: 3 част

През 2013 година Кан се замисля за това, какво образование трябва да получи неговия четиригодишен тогава син. Същата година той организира и своя първи летен лагер за малки деца. Тогава един от родителите го убеждава да превърне лагера в истинско училище. И Кан го прави – появява се Khan Lab School.
Ето един примерен учебен ден в това невероятно училище.

9 – 9:15
– утринна среща – децата узнават новините, запознават се с работата, общуват си;
9:15 – 9:45
– консултации – учениците насаме си общуват с учителя и поставят личните си цели;

9:46 – 10:45
– лаборатория за грамотност, част 1 – учителя разказва за базови навици, от разработка на идеи за ученически проекти до написване на материали за блог;
10:45 – 11:00
– междучасие
11 – 11:30
– лаборатория за грамотност, част 2 – учителя оценява навиците за четене и работи с децата по проблемни въпроси;


11:30 – 12:00
– вътрешно благосъстояние – учениците практикуват осъзнатост и подобряват своето светоусещане;
12 – 12:45
– обяд;
12:45 – 13:00
– дневна среща – общоучилищно събрание;
13:00 – 14:30
– математика и програмиране – учениците практикуват математика с помощта на Khan Academy; по-малките деца общуват с учители, а по-големите работят над съвместни проекти;

14:30 – 15:00
физическа активност – спорт, градинарство;
15:00 – 16:00
почистване, четене на глас, почивка;
16:00 – 18:00
– работа в студио – учениците работят самостоятелно, а учителя при необходимост им помага.В първага година Khan Lab School приела 30 деца – на сътрудници на академията и техни познати. Помещението за програмиране им предоставя Гугъл. Кан наел двама учители, които били негови поклонници. На 15 септември 2014 година училището започва да работи.
Любопитното е, че тук децата играят активна роля в съставянето на учебните планове. Всеки ден те имат възможност да обсъждат училището – от разработването на нови шкафчета за дрехи до как да бъдат приобщени бъдещите ученици в училищния живот.

Повечето от родителите, чиито деца учат в Khan Lab School са радостни от това, което се случва там. Те даже са привлечени от мисълта, че всичко няма да е идеално. Изданието Wired привежда думите на една от майките:
– Моята дъщеря по природа не е много склонна към експерименти и риск. А тук тя може да рискува и да изпита нещо ново.

За екипа на Кан експериментирането не е средство за достигане на някакви цели – то е самата цел. Те учат децата да бъдат готови да работят в една непозната среда – тази на 21 век.
Особено показателно е, че най-богатите хора в света проявяват нарастващ интерес към реформи в образованието. В Гугъл на мода е обучението у дома, а не в училище. Илън Мъск е наел за образованието на децата си учител и е открил училище за 20 деца, в което няма оценки и класове. Facebook активно участва в създаването на нов педагогически софтуер, който трябва да помогне образованието да стане гъвкаво и индивидуално.


Бил Гейтс признава, че използва упражненията на академията Кан за обучаване на децата си. Той кани Сал да представи идеите си на конференция на TED (март 2011 г.). А след като го изслушва, Бил Гейтс се обръща към хората в залата и казва:
– Мисля, че вие току що получихте представа за бъдещето образование!
Академията Кан има и българска версия – https://bg.khanacademy.org/, на която има клипове с учебен материал по математика, наука, икономика и финанси, програмиране.