Съкратено родителско събрание

Съкратено родителско събрание

https://doshcolniki.ru/wp-content/uploads/2016/06/d9e22bdb2de0e5a86387d970f1195ac5.jpg

Великият френски писател и голям майстор на краткият разказ Ги дьо Мопасан известно време работел като чиновник в министерство. По-късно в неговите архиви намерили характеристика на бъдещият писател. А в нея било отбелязано: “Старателен чиновник, но много лошо пише.”
*******
Всеки глупак може да предсказва. Но само истинският експерт ще обясни, какво е попречило на предсказанието да се сбъдне!
*******
– Тате, утре в училище ще има съкратено родителско събрание!
– Какво означава “съкратено”?
– Ами ти, аз и директора.