Успява не дипломирания, а този, който се самообразова

Успява не дипломирания, а този, който се самообразова

https://rf-smi.ru/uploads/posts/2015-11/1447533214_i-1.jpg

Немската компания Siemens Energy откри в Северна Каролина завод за производство на газови турбини. Той е построен напълно в духа на Четвъртата индустриална революция – в него на всеки 10 метра има компютър. Не е за учудване, че за 800-те нови и отлично заплатени работни места, незабавно кандидатстваха над 10000 души.
Но възникна сериозен проблем – по-малко от 15 на сто от тях издържаха тестовете по четене, писане и математика, през които трябваше да преминат. По този повод – определено разочарования шеф на Siemens U.S.A. Ерик Шпигел, сподели:

-Работниците в производството днес трябва да притежават много повече умения и навици, в сравнение с миналото. И затова при нас няма работа за дипломирани, но необразовани хора.
Днес с този проблем се сблъскват работодателите от Северна Каролина до Пазарджик: дипломирани – бол, образованите стават все по-малко!
“Делойт” (Deloitte) е международна верига от компании, която работи в областта на консултинга, одита и др. Това е най-голямата в света професионална мрежа по броя на сътрудниците си – те са около 264000. “Делойт” е сред стотте най-известни компании в света (по рейтинга на Fortune). Нейни специалисти осъществиха проучване сред млади хора в 36 държави. Така установиха, че само около една трета от тях са готови за работа в дигиталната епоха. На младите хора не им достигат не толкова технически знания, колкото личностни навици – увереност в собствените сили, мотивация, умения да приемат оптимални решения, пластичност на мисленото, инициативност, креативност, откритост към различни гледни точки…

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2016/05/25/16/20160525161949-hoc-sinh-cap-2-gui-anh-nong-sexting.jpg

А най-големият проблем е, че тези, които сега се готвят за професионална и социална реализация, ще се окажат най-вероятно напълно неподготвени за това, което ги очаква. Професорът по психология Жан Твенге въведе в обръщение понятието “поколение иГен” (internet generation – iGen). Това са хората, родени след 1995 г., израснали със смартфоните и бурния възход на социалните мрежи. Скоро това дигитално поколение ще се появи и на пазара на труда. Там, обаче, едва ли ще го поискат. Причината за това са неговите характеристики, които установяват психолози. Според тях, представителите на iGen са инфантилни, без стремеж към независимост, предпочитат да не напускат родителския дом. Те са много по-самотни в сравнение с връстниците си от предишните поколения – след появата на смартфона този показател се е увеличил с 32 на сто. Предпочитат да общуват предимно във виртуалното пространство, не са емпатични, трудно установяват приятелства, склонни са към депресии. Така тинейджъри, които са със смартфона повече от 3 часа на ден, са с 35 на сто са по-склонни към самоубийство, особено момичетата. Те спят все по-малко, а това носи риск за здравето им – нарушава се мисленето им, намалява имунитета им. Много лесно се разконцентрират – страдат от синдром на дефицит на вниманието: способни са да се съсредоточават до не повече от 8 секунди. Черпят информация от интернет, а понеже са лишени от критично мислене, не са в състояние адекватно да оценяват дали тя е достоверна или не. Индивидуалисти са – за разлика от предшестващи поколения, които предпочитат работата в екип.

https://im.haberturk.com/2017/12/11/ver1512998432/1750296_1200x627.jpg

Напълно безпомощни са, ако нямат точни инструкции – затова следват неформални лидери в социалните мрежи (т.н. инфлуенсъри). iGen не са способни да се адаптират към динамично променящи се ситуации, към различни предизвикателства и кризи. В сравнение с милениалите те са по-неуверени в себе си, с по-ниско самочувствие. Процесът на социализация при тях е много по-труден в сравнение с предишните поколения. И точно липсата у тях на качества, които изисква дигиталната ни епоха, дава основание на експерти, да се съмняват в успешната им професионална реализация утре.
Една от най-популярните онлайн мрежи за търсене и установяване на делови контакти, е LinkedIn. Тя бе основана от Рид Хофман през 2002 г., а 14 години по-късно бе купена от Microsoft за 26,4 милиарда долара. Неодавна тя реализира твърде интересно проучване – Global Talent Trends LinkedIn. То бе осъществено сред над 5000 работодатели и експерти, като бяха анализирани и реални истории на хиляди хора. Така бяха установени най-търсените качества на пазара на труда за 2019 година. За 92 на сто от анкетираните работодатели и специалисти т.н. “меки умения” (soft skills), са много по-важни от техническите знания (hard skills). През тази година най-търсени ще бъдат хора, които имат развити способности за творчество, за убеждаване на други хора, за сътрудничество, комуникативност (умения да създават променливи мрежи от контакти), хибридни знания (способности да разрешават сложни и многоизмерни задачи), адаптивност. Над 80 на сто от работодателите търсят най-вече такива хора. Що се отнася до технически качества, то все по-нужни за реализацията на човека, стават уменията да се правят изчисления в облак, да се работи с изкуствен интелект, аналитично да се мисли, да се проектират потребителски изживявания (UX Design)… Експертите на LinkedIn отбелязват, че за първи път приоритет се дава на креативността и приспособимостта към нови приоритети или проблеми. Те подчертават още, че за разлика от твърдите умения, които се придобиват лесно, меките умения изискват много време и доживотно саморазвитие.

https://i1.wp.com/engageable.net/wp-content/uploads/2017/03/hero-1.jpg?w=1280&ssl=1

Пазарът на труда няма емоции – той е една рационално действаща система, която се подчинява на вечния и непроменим закон: оцелява най-продуктивното, ефективното, конкурентоспособното. На него се плаща не за шестици в дипломата, които днес се получават с невероятна лекота, а за придобити конкретни качества – знания, умения, навици.
За съжаление, това, което дават училището и университета, вече не съответства на изискванията на днешния, а още повече пък на утрешния ден. В системата на образованието има твърде много хора, които и представа си нямат за съвремените работни места. И които са на светлинни години разстояние от реалния свят.
Ето защо в най-авторитетни компании, като Google, Apple, IBM и др., вече не изискват диплома за завършено висше образование от кандидата за работа. Експертите по човешки ресурси на Google са установили: най-ценните кадри не са тези с дипломи в джоба, а хората, които не спират да се самообразоват – докато са живи.
Добре е да се замислим над техния извод – дори и само заради това, че те са прави.